Jesper Vasell, projektledare för Global Development Hub, berättade om hur innovationsnavet ska byggas för framtiden. (Foto: Camilla Cherry)

KTH startar innovationsnav för global utveckling

Publicerad 2017-01-18

Nu har startskottet gått för KTH:s satsning på en utbildnings- och samverkansmodell med syftet att hitta innovativa lösningar på globala utmaningar.
Fokus för KTH Global Development Hub är utbyte och samarbete mellan KTH och olika utvalda partneruniversitet i länder söder om Sahara.

Rektor Sigbritt Karlsson invigningstalade.

– KTH är och ska vara ett internationellt universitet och våra studenter behöver globala  färdigheter för den globala arbetsmarknaden. Global Development Hub är en stor möjlighet för KTH att få in detta som självklar del av vår verksamhet, sade Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, vid invigningen och påtalade att det finns mycket som redan gjorts på KTH i fråga om forskning och utbyte med Afrika att bygga vidare på.

Mot bakgrund av Agenda 2030 och strävan efter att möta globala utmaningar som tillgång till energi och rent vatten för jordens befolkning och med blickarna riktade mot den expansiva kontinenten Afrika har de tidigare vicerektorerna Margareta Norell- Bergendahl och Ramon Wyss byggt upp den nya modellen.

– Andra problem kräver andra lösningar och vi vet att många studenter vill arbeta med frågor som gör skillnad. Ett av målen för Global Development Hub är att skapa långsiktig och ömsesidig innovationskapacitet som kan göra nytta för den globala utvecklingen, sade Margareta Norell Bergendahl.

Tanken är att modellen ska kunna göras skalbar, den grundläggande metodiken bygger på design thinking och utmaningsdriven utbildning där man utgår ifrån verkliga, samhälleliga utmaningar och användarna för att skapa lösningar.

– Utmaningarna i Afrika är en guldgruva av möjligheter för innovativa lösningar och kreativa ingenjörer, sade Ramon Wyss.

Margareta Norell Bergendahl och Ramon Wyss har arbetat fram den nya samverkansmodellen.

Vid invigningen fick åhörarna i ett fullsatt OpenLab också höra donatorn Mats Berglund berätta om varför han valt att donera pengar till arbetet med Global Development Hub:

– Att se unga människor skapa nätverk och bidra till utvecklingen ger en fantastisk kraft och KTH som ett stort universitet kan ge impact åt kunskapen.

Två doktorander från Tanzania berättade om utmaningarna i sitt forskningsarbete att förbättra elförsörjningen med hjälp av solkraft på landsbygden.

Och som ett mycket konkret exempel på hur man kan jobba utmaningsdrivet berättade Charlotte och Per Jakob Lindahl om sitt masterprojekt i Namibia där de var med och utvecklade en tröskmaskin för hirs.

– Det handlade mycket om att anpassa lösningen efter den lokala verkligheten och utveckla maskinen tillsammans med användarna.

På plats vid invigningen fanns också Jesper Vasell projektledare för KTH Global Development Hub, som fått uppdraget att bygga upp verksamheten inom innovationsnavet under 2017 bland annat genom att hitta såväl relevanta projekt som partneruniversitet i länder som delar KTH:s  syn på ett samarbete.

– Det känns väldigt roligt och mycket finns att bygga vidare på för att skapa systematik och större samhällsgenomslag för det här arbetet.

Han betonade också vikten av långsiktighet och ömsesidighet med nytta för alla involverade parter i KTH Global Development Hub:s arbete.

Text: Jill Klackenberg

Läs mer om Global Development Hub

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2017-01-18