KTH startar korttidsdagis

Publicerad 2007-02-07

En försöksverksamhet med korttidsdagis ska starta på KTH i år. Barnpassningstjänsten riktar sig främst till KTHs forskande småbarnsföräldrar och kommer att ta emot barn i åldern 0-3 år.

Barnpassningsverksamheten, med arbetsnamnet Future Faculty Family Care, är ett led i KTHs satsning att på olika sätt stödja forskande småbarnsföräldrar att kombinera föräldraskap och yrkesutövning. Tanken är att utveckla barnpassningen i trivsamma lokaler, centralt placerade på Campus Valhallavägen.

Verksamheten kommer att vara öppen under vardagar kl 8-16 och erbjuda barnpassning upp till 3 timmar per tillfälle, maximalt 2-3 gånger per vecka. En pedagog som är ansvarig för korttidsdagiset ska projektanställas på heltid. Försöket, som beräknas starta någon gång under 2007, planeras att pågå i tre år och därefter utvärderas.

Lokalerna för barnpassningen är även tänkta att på sikt fungera som mötesplats för forskande småbarnsföräldrar, ett behov framkommit i den undersökning som gjorts bland småbarnsföräldrar på KTH. Denna del kommer att utvecklas i samverkan med intresserade föräldrar.

Försöket med tillfällig barnpassning har utvecklats inom projektet Future Faculty, som leds av prorektor Margareta Norell Bergendahl. En förstudie och behovsinventering har gjorts av Sylvia Dovlén, forskare på KTH. Försöksverksamheten finansieras delvis genom Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-02-07