KTH Sustainability Research Day 2018

Publicerad 2018-11-12

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle, s.k. impact. Sändningen av KTH:s Sustainability Research Day 2018 äger rum den 14 november kl 13.00-17.00. Se programpunkterna och talarna.

Program

13.00 Välkommen

Karin Larsdotter KTH Sustainability Office

Teknik från KTH som förändrat världen
Eric Granryd
 professor emeritus i energiteknik KTH

Perspektiv på Impact
Sverker Sörlin
 professor i miljöhistoria KTH

Digitizing quality assurance of welded structures - towards industry 4.0
Zuheir Barsoum
 docent i lättkonstruktioner KTH

Rent vatten med nya material från skogen
Anna Ottenhall
 doktorand i träkemi och massateknologi KTH

100 procent förnybar elproduktion: från omöjligt till mainstream
Lennart Söder
 professor i elkraftsystem KTH  

Reflektioner
Sverker Sörlin
 och Karin Larsdotter
 

14.30 Kaffepaus

15.00 Programmet fortsätter

From Sustainable Development Goals to systems analyses for policy support
Francesco Fuso-Nerini assistant professor in Energy Systems Analysis KTH

Floods and society: dynamic mutual shaping
Luigia Brandimarte
associate professor in River Engineering KTH

Betydelsen av ICT för en hållbar utveckling
Ulf Ewaldsson
 tidigare CTO Ericsson, styrelseordförande KTH

Dialog: Forskningsimpact för en hållbar utveckling

Ulf Ewaldsson tidigare CTO Ericsson, styrelseordförande KTH
Darja Isaksson generaldirektör Vinnova
Mikael Östling prorektor KTH
Karim Jebari forskare Institutet för framtidsstudier
Åsa Persson forskningsdirektör SEI Stockholm Environment Institute
Östen Ekengren vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet

Dags att växla upp för en hållbar utveckling
Göran Finnveden vicerektor för hållbar utveckling KTH

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-11-12