KTH utbildar för framtidens snabbtågstrafik

Publicerad 2007-10-09

För att möta behovet av ingenjörer som kan utveckla och hantera effektiva och tillförlitliga signalsystem för framtidens växande tågtrafik startar KTH nya kurser inom området järnvägssignalteknik. Utbildningarna har utvecklats i samarbete med bland annat Bombardier Transportation och Banverket.

Utbyggnaden av järnvägen och satsningarna på ett nytt europeiskt signalsystem ökar behovet av ingenjörer med signalkunskap i Sverige och i övriga Europa. Det menar Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH. Fler tåg körs på spåren och en blandning av allt snabbare tåg och allt tyngre tåg kräver effektivare och tillförlitligare signalsystem.

– Situationen i andra europeiska länder liknar den i Sverige, järnvägsföretag annonserar i internatio¬nell press efter kunnigt folk. Med den nya betygsättningen enligt det europeiska betygsystemet, har studenterna alla möjligheter att konkurrera på den europeiska arbetsmarknaden. Behovet av fler ingenjörer med rätt kompetens förstärks också av att många kommer att pensioneras de kommande åren, säger han.

De tre nya kurserna inom järnvägssignalteknik organiseras av KTH Järnvägsgrupp som i samverkan med svensk järnvägsindustri bedriver forskning och utbildning för att öka järnvägens konkurrenskraft. Utbildningarna, som till viss del kommer att kunna följas på distans, är på vardera 7,5 högskolepoäng och ges läsåret 2007/2008 med start den 29 oktober 2007.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-10-09