KVA belönar KTH-forskning

Publicerad 2008-02-25

Fyra svenska forskare, varav tre från KTH, hedras med priser från Kungl. Vetenskapsakademien för sina insatser inom kvantkaos, nanofysik, kombinatorik samt populationsgenetik.

Forskarna Pär Kurlberg, David Haviland och Jacob Jonsson vid KTH, samt Pär Ingvarsson, Umeå universitet, hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) för forskningsinsatser inom sina respektive ämnesområden.

Pär Kurlberg, avdelningen för matematik, får Edlundska priset ”för hans arbeten inom talteorin med anknytning till matematisk fysik och dynamik, speciellt studiet av så kallat kvantkaos”. David Haviland, avdelningen för nanostrukturfysik, får Wallmarkska priset ”för hans rön beträffande utveckling av mesoskopisk fysik”. Jakob Jonsson, avdelningen för matematik, får Strömer-Ferrnerska belöningen ”för hans viktiga insatser inom enumerativ och topologisk kombinatorik”.

Pär K Ingvarsson, vid Umeå universitet, får Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik ”för hans remarkabla förmåga att i sin forskning kombinera och återkoppla teoriutveckling med empiriskt arbete”.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2008-02-25