Kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringarna

Publicerad 2007-05-09

En av de viktigaste rättvisefrågorna i klimatpolitiken är rättvisan mellan kvinnor och män. Vi kan redan se tydliga mönster som - om inget görs - kommer att leda till att kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringarna.

Det skriver Annika Carlsson-Kanyama, FOI och KTH, Sven-Ove Hansson, KTH, och Bertil Forsberg, Umeå universitet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Alla tre deltar i forskningsprogrammet Climatools, som är ett samarbete mellan FOI, KTH, Umeå universitet och Uppsala universitet och drivs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Anpassningen till ett förändrat klimat kommer att ställa stora krav på samhället. Det handlar delvis om avancerat ingenjörsarbete, men det uppstår också viktiga etiska frågor om fördelning och rättvisa. Tydliga mönster pekar på att kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringarna.

Climatools arbetar med att ta fram en uppsättning verktyg som ska underlätta för samhällsplanerare och beslutsfattare att anpassa vårt samhälle till konsekvenserna av klimatförändringen. Man ska till exempel ta fram en kunskapsöversikt om väntade konsekvenser på hälsan och studier av direkta temperatureffekter på dödlighet och vårdbehov i Sverige. En annan del undersöker genusaspekter på klimatanpassning, och ska föreslå arbetsmetoder som ser till att kvinnors och mäns intressen behandlas lika när olika åtgärder i klimatanpassningen utformas.

Läs debattartikeln

Läs mer om Climatools

Olle Blomqvist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-09