Lennart Söder utreder regelverk för förnybar el

Publicerad 2007-02-22

Regeringen har förordnat Lennart Söder som utredare för att se över regelverket för anslutning av förnybara energikällor till elnätet. Dessutom ska Söder han ge förslag om på eventuella förändringar av regelverket som behöver göras.

Lennar Söder, som är professor i elkraftsystem vid KTH, har lång erfarenhet av vindkraft och kraftsystem och leder i dag arbetet vid KTHs avdelning för elektriska energisystem. Han har också deltagit som författare i ett antal stora studier i ämnet samt i olika referensgrupper.

– Jag känner mig hedrad av att få detta uppdrag. Vindkraften står inför sitt stora genombrott i Sverige och regelverket för anslutningarna till elnätet är en av de frågor som är angelägna att belysa, säger Lennart Söder, men poängterar samtidigt att utredningen handlar om alla förnybara energikällor.

Utredningen ska slutrapportera till 1 januari 2008. Ett nytt regelverk kan vara på plats tidigast 2009.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-02-22