Till innehåll på sidan

Märkning av datapaket ger högre internethastighet

NYHET

Publicerad 2018-06-04

Mobila internetuppkopplingar kommer i teorin inom en snar framtid att klara av dataöverföringar upp mot 100 gbps. Det innebär dock inte att mobiloperatörerna alltid klarar att leverera dessa hastigheter i praktiken. Nu har forskare från bland annat KTH utvecklat teknik som adresserar detta problem.

Oavsett om det handlar om enskilda mobiler eller miljoner uppkopplade enheter inom ramen för det som kallas Sakernas internet finns det flaskhalsar som sänker hastigheten vid dataöverföringar.

En forskargrupp bestående av anställda vid KTH, RISE SICS och University of Liege i Belgien har tillsammans tittat närmare på problemet och tagit fram plattformen Metron. Denna plattform används för att virtualisera olika nätverksfunktionalitet för på det sättet öka överföringshastigheten och få den att bli lika snabb som den underliggande hårdvaran.

Resultatet då?

Dejan Kostic, professor i internetteknik vid KTH.

Forskarna har vid experiment på ett 100 gbps-nätverk lyckats sänka nätverksfördröjningen (latency) med en faktor 4,7 men också ökat hastigheten för dataöverföring vid knutpunkter i nätverken med 7,8 gånger.

– Vi är de första som lyckats få ett nätverk att jobba på den dataöverföringshastighet som den underliggande hårdvaran klarar av. Detta har dessutom gjorts med hög resurseffektivitet, exempelvis elförbrukning, och med korta förutsägbara svarstider i nätverket, säger Dejan Kostic, professor i internetteknik vid KTH.

Den förbättrade nätverkskvalitén, både i hastighet och nätverksfördröjning, har uppnåtts genom att jobba med några av de minsta beståndsdelarna i nätverkstrafiken, nämligen datapaketen. Dessa paket är det dataöverföring består av. När en människa exempelvis ser en strömmande film på exempelvis Netflix delas denna film upp i ett stort antal paket som skickas från företagets servrar över internet och till tv:n eller datorn.

Det Metron-plattformen gör är att analysera nätverkstrafiken och märka datapaketen. Hårdvaran kan sedan hantera varje datapaket på det mest effektiva sättet genom att titta på märkningen. Istället för att datapaketen i onödan skickas fram och tillbaka mellan processorer eller dess kärnor så skickas de till specifika processorer som tar hand om överföringen.

Enligt Dejan Kostic är hans och de andra forskarnas arbete av intresse för IT-företag som Google, Microsoft, Facebook och Twitter. Det vill säga, företag som tillhandahåller strömmande högkvalitativt videomaterial och datormolnbaserad mjukvara till många kunder.

Forskarnas arbete presenterades nyligen på konferensen USENIX NSDI i Seattle, USA. 

Text: David Callahan

För mer information, kontakta Dejan Kostic på 08 - 790 42 65 eller dmk@kth.se.