Till innehåll på sidan

MedTechLabs forskningspatent värderas till internationella toppnivåer

Fasadbild från MedTechLabs
Värdet av patent och forskningsresultat från MedTechLabs, som drivs av bland andra KTH i KI:s BioClinicum, ligger på samma höga nivåer som de från internationella toppuniversitet. Det visar en ny studie av det ekonomiska värdet av forskningspatent. Foto: MedTechLabs
Publicerad 2021-09-06

Värdet på svensk forskning inom medicinteknik ligger på samma toppnivåer som forskningen vid exempelvis Stanford och Harvard. Detta enligt en ny studie som analysföretaget Cascelotte tagit fram.
– Studien baseras på en analysmetod som ger oss möjlighet att med stor säkerhet förutsäga det framtida ekonomiska värdet av forskningspatent, säger Måns Marklund, KTH-alumn och vd för Cascelotte.

Analysföretaget Cascelotte  har under ett års tid utvärderat forskningen vid MedTechLabs , som drivs av KTH, KI och Region Stockholm.
– Vi har sett att MedTechLabs forskning ligger på lika höga nivåer som världsledande universitet när det gäller värdefulla patent med koppling till centrets forskning och utveckling, säger Måns Marklund.

Forskningsledarna inom MedTechLabs har enligt honom själva bidragit till att skapa framgångsrika företag och patent, som i flera fall sålts vidare och därmed genererat ökad samhällsnytta. Samtliga forskningsledare driver egna startup-projekt med kopplingar till centrets verksamhet.

Porträttbild Måns Marklund
Måns Marklund, Titel: Vd på analysföretaget Cascelotte Utbildning: KTH, Civilingenjör Teknisk Fysik 1998. Hur har KTH-utbildningen påverkat ditt yrkesliv och karriärval? ”Den har varit helt avgörande. Jag har fått en väldigt god teoretisk grund att stå på, men framför allt har den gett mig självförtroende och nyfikenhet inför nya utmaningar.”

Så här går analysprocessen till

– I vår värderingsanalys använder vi beräkningsalgoritmer som baseras på data från 20 miljoner patentansökningar. I materialet ingår även vetenskapliga studier, framåt- och bakåtciteringar, information om vilka länder patenten beviljats i, och om hur snabbt godkännande-processen har gått, berättar Måns Marklund.

Efter insamling bearbetas all data och jämförs därefter med information om affärsprestanda, som omsättnings- och vinsttillväxt, aktiepåverkan och marknadspåverkan.

Varför är den här sortens framtidsvärderingar av forskningsresultat och patent viktiga?
– Det är oerhört viktigt att analysera på vilka sätt forskning och innovation kan komma till nytta. Vårt viktigaste uppdrag är att erbjuda kunskap om utvecklingsmöjligheter, och ge våra olika användare en tydlig bild av var och hur de ska agera för att få maximal effekt av sina satsningar, säger Måns Marklund.

– Just nu tappar Sverige styrka i ett internationellt perspektiv, eftersom andra länder satsar mer aktivt på att värdera sin forskning på förhand. För att behålla tätpositionen behöver Sverige följa Kinas och USA:s linje, och vidareutveckla den här sortens analysmetoder.

Vad skulle du säga är Sveriges starka sidor inom teknikforskning och utveckling?
– De kanske mest uppenbara styrkorna är att Sverige har ett antal stora duktiga teknikbolag med forskningsbas i Sverige, att företag och forskare är bra på att samarbeta och att det är relativt lätt att hitta finansiering till svensk teknikforskning.

Katarina Ahlfort
Foto: Cascelotte

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-09-06