Till innehåll på sidan

Migrantboende och bostadsbrist bland årets examensprojekt

NYHET

Publicerad 2016-05-31

När KTH Arkitekturskolans slututställning idag öppnar är det många intressanta examensprojekt som presenteras. Bland de projekt som sticker ut återfinns arbeten som berör bostadsbristen, migrantboenden och att bygga hus med gratisgrejer från Blocket.

Diploma Days heter KTH Arkitekturskolans slututställning som startar idag, den 31 maj. Här är tre examensprojekt som är extra intressanta.

Arkitektstudenten Hannes Eriksson frågar oss: Hur vill vi bo och leva? Bild: Hannes Eriksson.

Namn: One + One > Two
Student: Hannes Eriksson
Beskrivning: Inom ramen för bostadsbristen i Sverige har ett antal röster höjts i syfte att komma med olika lösningar på problemet. Öka tillgängligheten till de befintliga bostäder som finns, minska bostadsytan där det går för att öka antalet bostäder och överge bullerregler när nya bostäder byggs. Det som går förlorat i denna pragmatiska hållning till bostadsbristen är svaret på följande fundamentala fråga: Hur vill vi bo och leva? Hannes Eriksson söker i detta examenprojekt ifrågasätta de normgivande ideal som finns när det kommet till bostäder och boende, och försöker vidga vyerna för hur vi skulle kunna leva.

Namn: Finding common ground - refugee housing in Stockholm
Student: Leonie Greiner
Beskrivning: I detta projekt undersöks hur arkitektur kan påverka samhällets uppfattning om flyktingar och asylsökande. Bakgrunden är bland annat de reaktioner som uppstod bland boende i närområdet när Farsta stadsdelsförvaltning i södra Storstockholm för ett tag sedan offentliggjorde modulbostäder för asylsökande i Fagersjö. Leonie Greiner har i sitt projekt föreslagit ett koncept för just temporära bostäder som både kommer det omliggande samhället till godo och höjer de boendes acceptans för samma bostäder. Tanken är att skapa en plats som möjliggör värdigt boende och som kopplar ihop asylsökande och lokalbefolkningen.

Valter Lindgren slår ett slag för Bricolage, franska för Gör-det-själv (DYI). Bild: Valter Lindgren.

Namn: An architecture of bricolage
Student: Valter Lindgren
Beskrivning: Samhället är på väg mot sin egen undergång. Det menar Valter Lindgren, och frågar sig om inte arkitektur kan hjälpa till att få samhället på rätt kurs igen. Han har studerat det som kallas Bricolage, franska för Gör-det-själv (DYI). I detta fall att konstruera utifrån begagnade grejer som finns till hands. Valter Lindgren har utgått ifrån prylar som skänks bort på Blocket, och anser att ett gäng basala arkitekturella problem kan lösas på ett pragmatiskt sätt. Ibland på ett uppfinningsrikt sätt, ibland genom att snegla på enkla och beprövade metoder.

Korta fakta:

Var: Osquars backe 5. Presentationerna kommer att vara i ateljéerna på plan 1 och utställningarna på plan 1, plan 6 och KTH entré.

När: Mellan eftermiddagen den 31 maj och 3 juni.

Vem: Alla.

Mer information om alla examensarbeten återfinns här: bit.ly/1qNy4ka

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta prefekt, prodekan och examinator Anders Johansson på KTH Arkitekturskolan på 08 - 790 84 28 eller dekan@arch.kth.se.