Möt personerna som utmärker sig på KTH

Publicerad 2019-01-31

Kinesisk-svenskt forskningssamarbete prisas

Licheng Sun

Licheng Sun , professor i organisk kemi, har i Kina tilldelats 2018 års pris International Science and Technology Cooperation Award of P.R. China.

Det är Kinas nationella byrå för vetenskaps- och teknikpris, NOSTA, som tilldelar Licheng Sun priset för hans bidrag till det akademiska samarbetet mellan Kina och Sverige. Utmärkelsen har bland annat uppmärksammats i kinesisk media och priset delades ut vid en ceremoni i Peking i januari 2019.

Licheng Sun forskar i artificiell fotosyntes och hur man kan omvandla solenergi till kemisk energi. Den kinesiska byrån lyfter bland annat fram hans framsteg inom designen och syntesen av molekylära katalysatorer som kan oxidera vatten till syrgas mycket snabbt.

Han har byggt upp ett center för utbildning och forskning inom molekylära apparater vid Dalian University of Technology, där han tillsammans med kollegor från det kinesiska universitetet bedrivit intensivt forskningssamarbete inom artificiell fotosyntes.

Han har också skapat en kanal mellan Kina och Sverige för utbyte och fortbildning av anställda och studenter och deltagit i att anordna flera internationella symposier om solbränslen och solceller.

Prisad för utveckling av online-kurser

Malin Engquist

Malin Engquist , student vid KTH:s program Civilingenjör och Lärare, har vunnit pris för 2018 års bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. I uppsatsen undersöks den sociala interaktionen inom två öppna och storskaliga onlinekurser, så kallade mocc:ar. Enligt juryn ger studien en ökad förståelse för hur diskussionen i chatforum kan bidra till att öka lärandet inom mooc:ar.  

Priset delas ut av branschföreningen Promise och har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.

Utmärkelse för boendelabb

Jonas Anund Vogel

Jonas Anund Vogel , doktorand vid KTH, har utsetts till Årets projektledare 2018 för sitt arbete med forskningsplattformen KTH Live-In Lab som syftar till att öka innovationstakten inom samhällsbyggnadssektorn. Arbetet görs i fysiska testbäddar och sammanför företag, forskare och myndigheter i gemensamma utvecklingsprojekt. Live-In Lab startade 2012 på initiativ av Jonas Anund Vogel och studenter flyttade in i fyra testlägenheter i september 2018.

Utmärkelsen Årets projektledare delas ut av Svenska Projektakademien som har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. 

KTH-forskare till IVA:s ledning

Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson , nationalekonom och gästforskare vid KTH, har valts in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, presidium. Cecilia Hermansson är ekonomie doktor och har disputerat vid KTH med en avhandling om hur bankers rådgivning påverkar bankkunders sparbeteende.

Datavetare får internationell utmärkelse

Johan Håstad

Johan Håstad , professor i teoretisk datalogi vid KTH, har utsetts till ”Fellow” av branschorganisationen Association for Computing Machinery, som är världens största inom sitt område. Medlemmarna väljs in i organisationen baserat på yrkeserfarenhet, prestationer och bidrag till utvecklingen av datavetenskap i samhällets tjänst.

Forskningen inom teoretisk datalogi vid KTH undersöker grunderna för effektiva algoritmer och programvara genom bearbetning av beräkningsproblem. Programområdena omfattar bland annat mjukvaruutveckling, datasäkerhet, språkverktyg och datavetenskaplig utbildning.

Belönad för renare dricksvatten

Prosun Bhattacharya

Prosun Bhattacharya , professor inom vatten- och miljöteknik vid KTH, har belönats med ett ”Fellowship” från International Water Association, IWA, en ideell organisation som arbetar för världens vattenfrågor. Prosun Bhattacharya får utmärkelsen för sitt betydande arbete inom vattenforskningen, i synnerhet kring arsenik i dricksvatten, som är ett folkhälsoproblem för miljontals människor. Genom utmärkelsen får Prosun Bhattacharya i uppdrag att stödja IWA:s arbete i olika aktiviteter och evenemang.

Starkare forskning om Arktis

KTH får efter att ha gått med i University of the Arctic   (UArctic) nya möjligheter till forskning och utbildning om den arktiska regionen. Nätverket med medlemmar från samtliga arktiska länder, fokuserar på de utmaningar som utvecklingen i Arktis innebär – klimatförändringar, nya ekonomiska verksamheter, geopolitik och dess konsekvenser för miljöer och samhällen. Genom UArctic får KTH:s studenter tillträde till Arktisinriktade utbildningar vid nätverkets universitet och forskare kan bygga och fördjupa samarbeten.

Dag Avango

Inom KTH finns flera miljöer där forskning om Arktis pågår, Avd för historiska studier som studerar miljö- och samhällskonsekvenser av naturresursutvinning i Arktis, The Centre for naval architecture, som mäter miljöförändringar på havsbotten i Norra ishavet och Institutionen för geodesi, som utvecklar GPS/GNSS-baserade metoder för positionering och kartläggning i Arktis.

Ansvarig på KTH är Dag Avango , forskare vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. KTH medverkar i arrangerandet av UArctic council meeting i Stockholm 17-20 sept 2019.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-01-31