När förpackningen blev en konkurrensfördel

Publicerad 2009-10-02

Framtidens förpackningar bygger på en hybrid mellan kiselteknologi och tryckt elektronik. Med inbyggd intelligens kommer möjligheten att göra betydligt mer än bara kapsla in en produkt och skydda den under själva frakten.

– Tänk dig att du vill bjuda någon på ett mycket dyrt vin för att fira en speciell händelse. Vore det då inte en extra krydda om själva förpackningen i sig kunde tillföra en känsla när ni öppnar vinet?

Den retoriska frågan kommer från professor Li-Rong Zheng, föreståndare för forskningscentret Ipack.

– Vi försöker ständigt hitta liknande tillämpningar för nya smarta förpackningar, säger han.

Han tillägger att en viktig del av konceptet smarta förpackningar är själva upplevelsen och användningen av dem.

Li-Rong Zheng, föreståndare för forskningscentret Ipack.
Li-Rong Zheng, föreståndare för forskningscentret Ipack.

När begreppet smarta förpackningar kommit på tal under de senaste åren har ett vanligt exempel varit mjölkkartongen som kan visa om mjölken har surnat. Men att området är mycket större än så blir tydligt för de som möter professor Li-Rong Zheng eller kommer i kontakt med Ipack.

För på Ipack jobbar närmare 60 personer med att hitta nya och oväntade tillämpningar av en kombination av bland annat organisk kemi, traditionell elektronik, pappersteknologi och biomedicin.

– Genom att kombinera kunskaperna från respektive område kan vi stå i frontlinjen, både vad gäller forskning och utveckling av nya produkter. Fast vår uppgift är inte bara att ta fram nya innovationer, vi ska också inspirera andra att använda våra kunskaper och resultat för att själva utvecklas, säger Li-Rong Zheng.

Julius Hållstedt, biträdande föreståndare för Ipack
Julius Hållstedt, biträdande föreståndare för Ipack

Julius Hållstedt, biträdande föreståndare för Ipack och en av de seniora forskarna knutna till centret, håller med.

– Vi har möjligheten att tänka fritt samtidigt som vi kombinerar traditionella kunskapsområden som elektronik och telekommunikation med pappersteknologi. Vi ska ta fram nya innovationer och det görs bland annat med hjälp av befintlig teknik men även nya tankesätt, säger han.

Bland de testprojekt som tagits fram finns bland annat en sorts lim som kan styras elektroniskt och som ger begreppet barnsäkra förpackningar en helt ny innebörd. Ipack har också jobbat med ett trådlöst övervakningssystem som, om det används på vanliga papplådor, kan användas för att övervaka olika livsmedelstransporter.

Det senare utvärderas just nu av industripartnern Billerud för användning vid frukttransporter.

Åter till den intelligenta mjölkförpackningen. Även om det är ett potentiellt användningsområde enligt Lars Sandberg, styrelseordförande för den första etappen av Ipack, att det knappast är där tekniken först får sin användning.

– Det kan dröja innan mjölkförpackningarna drar nytta av detta. I första hand kommer teknologin att finnas i dyrare produkter som förpackningar för parfym eller leksaker. Där kan detta bli en konkurrensfördel gentemot andra likvärdiga produkter, säger han.

Även inom det medicintekniska området finns en rad möjliga tillämpningar. Ett exempel är förpackningar som kan hålla reda på när du tagit dina tabletter. Ett annat exempel är plåster som kan övervaka olika kroppsfunktioner och även distribuera medicin om det behövs. En säng vars inbyggda teknik kan hålla reda på hur du mår och kommunicerar det med din husläkare är en annan möjlig tillämpning.

– Ett annat mera vardagligt område där vi först kan komma att möta tekniken är smarta spel, skraplotter och leksaker, säger Lars Sandberg.

Ipack har precis avslutat sin första etapp. Under de två första åren har verksamheten fokuserat på de tre områdena trådlös kommunikation och sensorer, interaktiva papper och sensorer, samt smarta förpackningar. Resultatet har vid sidan av de projekt som nämnts också blivit en rad vetenskapliga publiceringar.

– Nu ska vi utvärdera resultaten av forskningen tillsammans med våra industripartner. Därefter sätter vi agendan för nästa etapp dit vi tar med oss de resultat som vi och industrin kan se möjliga tillämpningar av, säger Li-Rong Zheng.

Han får medhåll från Lars Sandberg.

– Detta är mycket viktigt för vår skogs- och pappersindustri som behöver hitta nya inkomstmöjligheter. Samtidigt är området mycket större än bara förpackningar, och kräver därför att ett brett spektrum av olika intressenter engagerar sig, säger Lars Sandberg.

Mattias Lundberg, programansvarig vid Vinnova, är involverad i Ipack och har samma åsikt.

– Ipack står för en otroligt spännande vision, som bygger på de tre befintliga svenska styrkeområdena skogsindustri, elektronik och biomedicin. Om den infrias kan det ge Sverige en helt ny industri, säger han.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2009-10-02