Till innehåll på sidan

Ny arena för debatt startas på KTH

Grupp av ungdomar samtalar med ett nätverk i förgrunden.
KTH Debatt är en ny arena där aktuella frågor inom forskning och utbildning ska debatteras.
Publicerad 2021-09-07

Hallå där Sigbritt Karlsson, rektor på KTH. Den 15 september går första omgången av KTH Debatt. Vad är det?

– Det är en ny arena och mötesplats där människor från olika håll inom sektorn kan bryta idéer och åsikter mot varandra som är viktigt och vitaliserande för samhällsutvecklingen. Det är också ytterligare ett sätt som vi, som Sveriges största tekniska universitet, ökar vår synlighet.

Vad hoppas du att KTH Debatt ska leda till?

– Att i debattens form öka förståelsen för varandra inom näringslivet, politiken och akademin. Det är en möjlighet att ta del av varandras spelplan och ett ömsesidigt utbyte som leder till ny kunskap.

Porträtt av kvinna.
Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, tror på debattformen som ett sätt att bygga ny kunskap.

Men det finns väl redan många olika arenor för det?

– Jo, men här väljer KTH att ta initiativet och bjuder in utifrån vår verklighet med stor bredd inom utbildning och forskning. Att med fakta som bas debattera är ett viktigt sätt att komma framåt i utvecklingen.

Varför har ni valt just debattformen?

– Det är viktigt att saker ventileras, ställs mot varandra och inte bara slutar i ett otydligt konsensus för husfridens skull. Precis som i ett vetenskapligt tillvägagångsätt handlar det om att våga ompröva sina resultat / argument i mötet med nya fakta. Jag är övertygad om att kan vara väldigt fruktbart för både det egna kritiska tänkandet och för samhället i stort.

Vad hoppas KTH uppnå med KTH Debatt?

– Ett etablerat debattforum för konstruktiva diskussioner. Planen är att vi ska ha det ett par gånger per år med aktuella och engagerande ämnen och paneldeltagare.

Den 15 september är det framtidens utbildning som ska debatteras. Hur ser du på den?

– I skenet av pandemin finns det en överdriven tro på att allt inom utbildningsväsendet kommer vara digitalt från och med nu. Tekniken är utomordentligt viktig men den kan inte ersätta fysiska möten och samtal- eller debatter- för den delen i första taget.

Om KTH Debatt och anmälan

Berättat för: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-09-07