Till innehåll på sidan

Ny behandlingsmetod mot fettlever

Bilden föreställer levervävnad hos en patient med fettlever. Bild: Nephron.

NYHET

Publicerad 2017-03-02

Forskare från KTH, Science for Life Laboratory och Göteborgs universitet har genomfört en studie som visar att det går att nyttja leverns egen förmåga att förbränna fett hos dem som drabbats av fettlever och typ 2-diabetes. Nu planerar forskarna att ta resultatet vidare till kliniska tester, vilket förhoppningsvis kan leda till färre fall av levercancer och skrumplever.

Vid en studie som involverar 86 personer med fettlever (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) har forskarna funnit att levern har en förmåga att förbränna fett som ansamlats i organet. I samband med detta har forskarna samtidigt föreslagit en mix av olika substanser som kan initiera denna process i levern.

Bakgrunden till studien är att fettlever är ett av de vanligaste kroniska leverproblemen i världen idag. Därtill är diagnosen leverförfettning - som också kallas för hepatic steatosis - en nyckelfaktor för att sedan utveckla skrumplever vilket är slutstadiet av NAFLD.

Leverförfettning har en koppling till fetma, insulinresistens, typ 2-diabetes och olika hjärt- och kärlsjukdomar. Upp till 30 procent av de som drabbas av fettlever utvecklar senare följdsjukdomar av detta, där leverinflammation och ärrbildning kan leda till skrumplever och levercancer.

Adil Mardinoglu, forskare på KTH.

Som en del i arbetet bakom forskningsframsteget använde forskarna de metabola förändringarna som leverförfettning gett de 86 patienterna och kopplade ihop detta med analyser av en modell av levervävnad på genom-nivå. Genom att göra detta kunde forskarna förstå de exakta metaboliska förändringarna vid leverförfettning hos varje individuell patient.

Adil Mardinoglu, en av forskarna bakom studien och därtill huvudförfattare av den vetenskapliga artikeln om arbetet, har sedan tidigare sett
kopplingen mellan leverförfettning och låga nivåer av antioxidanten glutathione (GSH). Ett proof of concept-test baserat på denna kunskap kunde då visa att leverfett kunde förbrännas genom att patienterna behandlades med olika substanser.

Den nya studien ger nu forskarna möjligheten att vidareutveckla tidigare gjorda upptäckter, och ny "Cocktail" av substanser har tagits fram.

– Den här mixen kan minska mängden fett som samlats i levern. Det finns inget liknande läkemedel sedan tidigare, så vi planerar att gå vidare med kliniska studier, säger Adil Mardinoglu.

Forskarteamets metaboliska modell, som plockat data från proteinatlasen, kan användas för en rad kroniska leversjukdomar, fortsätter han.

Dessutom tror forskarna att mixen av olika substanser även ska kunna användas på skrumplever som är ett resultat av alkoholkonsumtion. Detta på grund av att leverförfettning, diabetes och liknande sjukdomar ofta existeras i symbios och växelverkar.

Forskningsresultatet har precis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Systems Biology .

Text: David Callahan

För mer information, kontakta Adil Mardinoglu på adilm@kth.se.