Till innehåll på sidan

Nya designmetoder ger flyget bättre styrsystem

Publicerad 2007-09-10

Ett nytt EU-projekt, delvis koordinerat av KTH, ska utveckla en datorstödd helhetslösning för den tidiga fasen i flygplansdesign. Med kunskap från många områden kan man tidigt i utvecklingen föreslå rätt lösning för flygplanets styrsystem. Det ger minskad risk för felsatsningar, vilket leder till lägre utvecklingskostnader och större säkerhet.

– Nya flygplan ska uppfylla hårda krav på energieffektivitet, miljövänlighet, flygsäkerhet och höga flygprestanda till låga driftskostnader. Tidigt multidisciplinärt arbete som följs upp genom hela utvecklingsprocessen är ett oumbärligt verktyg, säger Arthur Rizzi, professor vid institutionen för farkost- och flygteknik på KTH, och en av initiativtagarna och koordinator för projektet.

EU-projektet ”Simulating aircraft stability and control characteristics for use in conceptual design” – SimSAC – ska underlätta samordningen av kunskap och kompetens från olika discipliner. Budgeten är 5,1 miljoner euro varav 3,3 miljoner euro från EU-kommissionen.

Ett styrsystem med rätt egenskaper är nödvändigt för säker och effektiv kontroll över flygningen. Men i dag brukar styrsystemen konstrueras först efter att flygplanets huvuddrag fastställts, ofta med handboks- och erfarenhetsdata som underlag. Genom att ta med styrsystemet tidigare i utvecklingen ökar man chansen att göra rätt redan från början.

– Upp emot 80 procent av den totala kostnaden för ett flygplans livscykel intecknas under förprojekteringen, så misstag här är dyra. Felaktiga antaganden om stabilitet och styrning ger kostsamma och misslyckade provflygningar, säger Arthur Rizzi.

17 ledande representanter för den Europeiska akademin och flygindustrin från nio länder ingår i projektet. Från Sverige deltar utöver KTH även FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Saab Aerosystems.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-09-10