Till innehåll på sidan
I höst öppnar campus för studenter igen.

Nystart för campusutbildning i höst

Publicerad 2020-06-05

KTH öppnar sina campus i höst, men med vårens erfarenheter av digital omställning med sig i bagaget. Från och med första augusti kommer lokalerna successivt att öppnas för studenterna.
– Vi ser verkligen fram emot att sätta igång igen och välkomna våra nya, gamla och internationella studenter, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

I rektorsbeslutet om höstterminen, som fattades torsdagen den 4 juni, sätts ramarna för hur utbildningen ska bedrivas - i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mottagningen av nya studenter kommer delvis se annorlunda ut för att undvika att alltför många människor samlas på en och samma gång. Det blir en digital del och en del som är förlagd på campus.

Sigbritt Karlsson, rektor KTH.

Stora föreläsningar och salstentamen kommer att ersättas av andra alternativ. Salstentamen kan dock genomföras i pedagogiskt motiverade fall. Zoom-övervakad skriftlig examination, som använts under våren, ska fasas ut under hösten.

– Vi har tagit sjumilakliv i utvecklingen av vår digitala lärmiljö under vårens kris och det ska vi naturligtvis ta till vara. Men det kan och ska inte ersätta fysisk närvaro på campus. Tanken är att utveckla och använda det bästa av båda varianterna i vår utbildning så att de stärker och kompletterar varandra.

För de studenter som planerat att åka på utbyte gäller att de kan göra det om det fungerar för det lärosäte som tar emot studenten. Om det inte fungerar kan utbytet skjutas fram till nästa termin och studenten får under hösten plats på sin ordinarie utbildning på KTH.

De utländska studenter som planerat att komma till KTH på utbyte är välkomna att göra det.

För de internationella studenter som betalar för sin utbildningsplats finns möjlighet att få pengarna tillbaka fram till terminsstart eftersom stor osäkerhet råder kring bland annat resande och de därför kanske inte kan utnyttja sin plats.

När det gäller disputationer kommer de att hållas på campus. Möjligheten att vara med på distans kommer dock att finnas kvar.

– Disputationer på distans har fungerat mycket bra och ökat inflödet av spännande synpunkter från externa deltagare som annars kanske inte haft möjlighet att vara med.

Beslutet påverkar ju delar av KTH:s personalstyrka. Men hur blir det för övrig personal?

– Det kommer jag fatta beslut inom de närmaste veckorna så att vi alla vet vad som gäller i höst. Det är viktigt att anställda och studenter känner sig trygga med hur verksamheten ska bedrivas och därför anpassar vi den efter rådande läge. I detta ingår även att verka för att minska smittspridning i enlighet med myndigheternas rekommendationer samtidigt som det givetvis även fortsatt är allas enskilda ansvar, säger Sigbritt Karlsson.

Om regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer med nya beslut och rekommendationer under hösten- vad händer då?

– Visa av erfarenheten under våren vet vi att vi kan ställa om snabbt och då gör vi det som krävs, säger Sigbritt Karlsson.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-06-05