Till innehåll på sidan

Nytt forskningscentrum om Arktis

NYHET

Publicerad 2016-01-25

Råvaruutvinning och gruvdrift i Arktis är några av de ämnen som befinner sig i fokus när ett nordiskt forskningscenter finansierat av Nordforsk nu startas. Forskarna kommer att jobba med nytänkande om hållbar utveckling och det nya centret leds av KTH i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.

I arktiskta Beauforthavet finns större förekomster av petroleum och naturgas, men också ett rikt växt- och djurliv.

De nordiska länderna och Nordforsk investerar sammanlagt 112 miljoner norska kronor i fyra nya tvärvetenskapliga nordiska så kallade Centres of Excellence. 28 miljoner norska kronor av dem - under fem år - har tilldelats Nordic Centre of Excellence – Råvaruutvinning och hållbara samhällen i Arktis, REXSAC.

Forskare inom REXSAC kommer att studera råvaruutvinning och industri i Arktis som kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska fenomen – från analys av varför utvinning av resurser börjar, vilka konsekvenser den har för samhällen i Arktis och utanför, samt vilka möjligheter som finns för att övergå till en framtid bortom eran av råvaruexploatering. Forskningscentrumet leds av KTH i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.

Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för vetenskapshistoria, teknik och miljö på KTH. Bild: Frankie Fouganthin.

– Detta är en fantastisk möjlighet att få engagerade forskare och lokalsamhällen att samarbeta för det gemensamma bästa i Arktis. Denna region uppfattas ofta som en spelplan för stora pengar och politik. Men i grunden är det en plats där miljontals människor ska kunna försörja sig. Arktis är deras hem och vår forskning är till för dem. Vi kommer att identifiera kombinationer av resursanvändning och skapande av samhällen som stödjer en hållbar välfärd, säger Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för vetenskapshistoria, teknik och miljö på KTH.

Initiativet kommer att engagera ett internationellt nätverk av forskare inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Att engagera lokalsamhällena i miljöövervakning och forskning är också en central del av REXSAC.

– REXSAC ger oss en unik möjlighet för att bygga kunskap i samarbete med lokalsamhällen. Vi ska studera hur landskapet påverkas när flera olika miljöförändringar samspelar, t.ex. förändrad markanvändning orsakad av gruvdrift, utveckling av infrastruktur och klimatförändringar, säger Gunhild Ninis Rosqvist, professor vid institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet.

Gruvdrift och råvaruutvinning har format samhällen på många håll i Arktis, och har ofta haft mycket stort inflytande på den lokala miljön. REXSAC kommer att göra ett antal fallstudier, främst i Sverige, på Grönland och Svalbard, för att analysera hur vi kan använda tidigare erfarenheter för att fatta bättre beslut i dag. Forskarnätverket sträcker sig bortom de nordiska länderna, med ambitionen att jämföra erfarenheter från Arktis med andra delar av världen och för att förstå råvaruutvinning i Arktis i ett globalt sammanhang.

REXSAC erbjuder en spännande plattform för att göra vårt engagemang med samhället till en del av hela forskningsprocessen och att föra in den filosofin även i forskarutbildningen, säger Annika E. Nilsson, Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute.

REXSAC leds av KTH i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute som huvudsakliga partners. Centret är organiserat som ett konsortium med tretton partners samt enskilda forskare från en rad institutioner i de olika nordiska länderna och andra delar av världen.

Övriga partner i REXSAC är: Stefansson Arctic Institute, Köpenhamns universitet, Nationalmuseet i Danmark, Norska institutet för kulturarvsforskning, Universitetet i Oslo, Grönlands institut för naturresurser, Uleåborgs universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet och Memorial University of Newfoundland.

REXSAC är ett av fyra nya nordiska Centres of Excellence för Arktisk inom forskningsprogrammet Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges – Pathways to Action, som finansieras för perioden 2016-2020.

Läs mer om Nordforsks nordiska Centres of Excellence här: bit.ly/1PwVfUM

Text: Peter Larsson

För ytterligare information, kontakta Sverker Sörlin på 070 - 545 25 26 eller sorlin@kth.se.