Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2021-03-30

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Belönad för guldkorn mot cancer

Porträtt av Mariana Dalarsson.
Mariana Dalarsson.

Mariana Dalarsson , biträdande lektor i elektroteknik, har fått L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset för 2021. Hon får priset ”för att hon genom en innovativ kombination av elektroteknik och biofysik studerat hur guldnanopartiklar kan dopas med näringsämnen så att de selektivt tas upp av och oskadliggör cancerceller”. Priset uppmärksammar kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik, och delas ut i samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

Hedersdoktor prisas som förebild

Även Alicia Dickenstein, professor i matematik vid Buenos Aires universitet och hedersdoktor vid KTH förra året, har belönats av L’Oreal-UNESCO. Dickenstein har som en av fem forskare tagit emot pris för långvarig forskningsgärning. Pristagarna kommer från olika världsdelar, Alicia Dickenstein representerar Latinamerika och Karibien.

Distansarbete som engagerar

Andrea Eriksson , docent i ergonomi, har fått 4,6 miljoner i anslag från Afa försäkring för ett projekt om följderna av hemarbete under pandemin. Studien ska undersöka hur omställningen till digitala kanaler kan utvecklas för att främja tillit, engagemang och prestation. Forskningen genomförs i samarbete med två företag inom privat sektor.

EU-medel till unga forskare

Porträtt av Erica Zegilio och Ingrid Campo-Ruiz.
Erica Zegilio (överst) och Ingrid Campo-Ruiz.

Fyra unga forskare har fått EU-medel inom mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) för att forska vid KTH. Erica Zegilio ska forska inom ett projekt om organisk bioelektronik, ett ämnesfält i gränslandet mellan medicin och elektronik. Ingrid Campo-Ruiz ska studera arkitektonisk design i en tvärvetenskaplig fallstudie om svenska offentliga byggnader. Elena Subbotina  medverkar i ett projekt inom träkemi och massateknologi som ska ge ny kunskap om nedbrytning av polymerer och toxicitet och för användning inom bioelektroniska gränssnitt. Anna Liguori deltar i ett projekt som tar fram strategier för miljöfrågor kopplade till engångsplaster i syfte att uppnå globala mål om hållbar produktion och konsumtion. Programmet MSCA syftar till att säkra excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte och stödja forskares karriärutveckling.

KTH i topp inom klimatarbete

KTH rankas på tredje plats i Klimatstudenternas ranking över svenska lärosäten. Totalt rankas 25 universitet och högskolor baserat på faktiska utsläpp, utsläppsminskningar och på ambitioner inom klimatarbetet. Inom klimatambitioner premieras mål, handlingsplaner och mest noggrann mätning av totala utsläpp av växthusgaser. För utsläppsminskningar gäller lägst utsläpp från flygresor vid tjänsteresor senaste året respektive störst minskning i utsläpp från flygresor mellan år 2019 och 2020. Klimatstudenterna är en studentrörelse som vill stödja svenska lärosäten att snabbt minska sina utsläpp.

Vattenrening för framtiden

Porträtt av Ulrica Edlund.
Ulrica Edlund.

Forskningsprogrammet Mistra TerraClean, som leds av Ulrica Edlund , professor vid institutionen för fiber och polymerteknologi, har fått årets VA-pris. Priset, som delas ut av branschinitiativet VA-Fakta, motiveras med ansatsen och resultaten i forskningsarbetet med att rena det svenska dricksvattnet och att lösa den globala vattenkrisen. Målet med forskningsprogrammet, där flera universitet, forskningsinstitut och företag ingår, är att hitta nya, effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser.

Ny metod för att mäta coronavirus

Det nationella forskningsprogrammet kring Covid-19 vid SciLifeLab har fått ytterligare 50 miljoner i finansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). I ett av de nya projekten ska Ilaria Testa , forskare inom biofysik, undersöka en ny metod för att mäta hur virus interagerar och mognar genom rotationsmobilitet. Forskningen inom programmet syftar både till att bekämpa den pågående pandemin och att förbereda Sverige inför framtida pandemier.

Matematiker får Göran Gustafssonpriset

Porträtt av David Rydh.
David Rydh.

David Rydh , professor i matematik, har belönats med Göran Gustafssonpriset. Han får priset för sitt arbete inom algebraisk geometri där han löst problem som tidigare betraktats som olösliga. Priset, ett forskningsanslag på 5,1 miljoner kronor och ett personligt pris på 250 000 kronor, delas ut av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen belönar årligen fem forskare, högst 45 år gamla, i matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin.

Studenter på pallplats i Europa

Ett studentlag från KTH kom på tredje plats av 350 deltagande lag i en internationell tävling, TIMES, för studenter inom industriellt ekonomi. KTH:s lag med Adam Wuilmart, Erik Harrysson, Lara Güleryüz och Olof Rickhammar löste en uppgift om att utveckla en affärsstrategi. Deltagande studenter, sammanlagt 1400, kom från 60 universitet i Europa i tävlingen som arrangeras av branschorganisationen ESTIEM.

Talanger inom tech och infrastruktur

Två studenter vid KTH fick utmärkelser under evenemanget Universum Awards. Till årets infrastrukturtalang utnämndes Benjamin Smakic, och till årets techtalang Johan Hammarstedt. Vinnarna utsågs i samarbete med Trafikverket respektive SEB. Universum är ett internationellt rekryteringsföretag som samarbetar med universitet, alumni-grupper och arbetsgivare i ett 20-tal länder.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-03-30