Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2020-03-03

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Vårdprofessor bollplank till minister

Porträtt av Britt Östlund.
Britt Östlund.

Britt Östlund , professor i teknisk vårdvetenskap, har utsetts till ledamot i regeringens äldreforskarråd. Rådet är ett sätt för regeringen att bättre ta tillvara den forskning som kan förbättra livet för äldre. Totalt 15 forskare ingår i det nya rådet, som ska fungera som ett bollplank till socialminister Lena Hallengren. Bland annat handlar det om att diskutera hur framtidens äldreomsorg ska utvecklas, hur sjukdomar ska kunna förebyggas och hur fler ska kunna vara friska.

Fokus på forskare inom hållbarhet

Totalt 15 forskare från KTH finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista  över aktuella projekt och forskare med stor potential inom hållbarhet. Syftet är att synliggöra forskning med affärspotential och uppmärksamma behovet av samverkan kring de samhällsutmaningar vi står inför. Forskningen är tillämpbar inom något av följande områden: smart industri, resurs- och energieffektivitet, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster samt affärsmodeller och cirkulär ekonomi. KTH har flest forskare representerade på IVA:s lista

Tre unga ledare för framtiden

Porträtt av Klaus Jöns.
Klaus Jöns.

Tre forskare från KTH har i år utsetts till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Forskarna Klaus Jöns  (Kvantrepeterare), Iolanda Leite  (Interaktivt lärande för robotar), och Marina Petrova  (Intelligenta och robusta trådlösa nätverk med ultrahög hastighet) får tolv miljoner kronor under en femårsperiod och får delta i ett ledarskapsprogram. Total får 20 forskare medel från SSF-programmet som i år ges för sjunde gången. Målet med finansieringen är att ge unga forskare möjligheten att utvecklas och bli framtidens ledare för akademisk och/eller industriell forskning i Sverige.

Modern design för bränslesnålt flyg

Grafisk bild som visar luftflöden vid olika delar av en flygplanskropp.

KTH-forskare inom strömningsmekanik har varit med och utvecklat metoder för att modernisera design av flygplan inom SSEMID , ett europeiskt forskningsprojekt som finansierats inom EU:s Horizon 2020. Forskarna, Guillaume Chauvat , Dan Henningson  och Ardeshir Hanifi , har bland annat studerat hur effekten av små ytdeformationer och skarvar på vingen påverkar luftflödet i syfte att minska friktion och därmed bränsleförbrukning. I en annan del av projektet undersöks vad som händer när en jetstråle används för kylning eller flödesstyrning, exempelvis i turbomaskiner. Resultatet finns publicerat i en artikel i Journal of Fluid Mechanics .

Vägexperter bidrar i Colombia

KTH får en nyckelroll i ett nyetablerat colombianskt forskningscentrum om infrastruktur för vägar. Centret, vid University of Cauca, ska forska om frågor som rör vägnätet i Colombia, till exempel underhåll och utveckling av icke asfalterade vägar. En av de involverade, KTH-forskaren Alvaro Guarin Cobo , ska bistå med kunskaper om den svenska innovationsmodellen liksom Trippelhelix, den internationella innovationsmodellen där universitet, näringsliv och myndigheter samverkar. Finansieringen av centret, Technological Development Center for Road Infrastructure Innovation, på 26,4 miljoner kronor kommer från colombianska staten.

It-professor belönas för designforskning

Porträtt av Kristina Höök.
Kristina Höök.

Kristina Höök , professor på KTH har fått utmärkelsen SIGCHI Academy Award. SIGCHI är ett internationellt nätverk för akademiker, studenter och professionella inom humanteknologi och människa-datorinteraktion. Höök är första svensk att tilldelas utmärkelsen. Inom sin forskning om interaktionsdesign är hon bland annat känd för så kallad Soma-design: en process som gör det möjligt för designers att undersöka och förbättra sambanden mellan upplevelser, känslor, subjektiv förståelse och värderingar.

Miljöhistoriker i styrelse för finansieringsfond

Sverker Sörlin , professor i miljöhistoria, har utsetts till ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds styrelse. Fonden har till ändamål att främja och understödja svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i syfte att nå en framträdande ställning internationellt.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-03-03