Prestigefullt forskningsanslag till KTH-professor

Publicerad 2010-01-26

I tuff konkurrens med 1583 andra forskningsprojekt lyckades Ann-Christine Albertsson, professor i polymerteknologi vid KTH, att få pengar för forskning runt polymera material. Totalt handlar det om cirka 25 miljoner kronor fördelat över kommande fem år, pengar som kommer från det europeiska forskningsrådet ERC.

Ann-Christine Albertsson, professor i polymerteknologi vid KTH.
Ann-Christine Albertsson, professor i polymerteknologi vid KTH.

Ann-Christine Albertsson konstaterar att det är jätteroligt, och berättar att hennes arbete kommer att gå ut på att forska runt nya sätt att bygga nedbrytbara material för totalkontroll av nedbrytningsförloppet.

– Med naturen som förebild ska vi skapa material från molekylär nivå steg för steg upp till en fungerande helhet, säger Ann-Christine Albertsson.

Nedbrytbara material är aktuella till exempel för vävnadsregenerering och tanken är att få fram ett system som fungerar som naturen själv, det vill säga den konstgjorda vävnaden ska ersättas med kroppens egen i rätt takt och generera acceptabla nedbrytningsprodukter.

– Nedbrytbara material är också aktuella för förpackningsmaterial. Även här är det viktigt att nedbrytningen fungerar på ett förutbestämt sätt och ger en önskvärd interaktion med omgivningen, säger Ann-Christine Albertsson.

Målet är en ny generation av nedbrytbara polymera material som inte har de traditionella materialens problem med exempelvis bildning av fragment istället för miljövänliga nedbrytningsprodukter.

För mer information, kontakta Ann-Christine Albertsson på aila@polymer.kth.se eller 08 - 790 82 74.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2010-01-26