Pris till ex-jobb om läkemedelsutveckling

Publicerad 2007-12-17

Svenska ProjektAkademiens nationella uppsatspris 2006/2007 har tilldelats Victor Mannerholm Hammar och Johan Ottosson för sitt examensarbete i industriell ekonomi och organisation. De har skrivit examensarbetet tillsammans med Katarina Fornander, som studerar på Karolinska institutet. Uppsatspriset består av ett stipendium om 10 000 kronor.

Titeln på examensarbetet är ”Projektnätverk: Ett nytt sätt att organisera läkemedelsutveckling”. Det handlar om hur man kan organisera klinisk testverksamhet i små bioteknikföretag genom att arbeta i nätverk i stället för att utföra testverksamheten i egen regi.

Studiens empiriska underlag består av fem fallstudier av projekt inom Karolinska Development (KD), en organisation med målsättning att ta fram en ny modell för effektivare läkemedelsutveckling. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vilka insikter som projektnätverksteorin kan bidra med till KD:s arbetssätt, samt att med hjälp av denna teori utvärdera KD-modellens styrkor och svagheter.

Examensarbetets författare ger KD ett antal rekommendationer för hur organisationen kan vidareutvecklas för att öka sannolikheten att nå sitt mål – ett effektivare och mer resurssnålt sätt att utveckla nya läkemedel. Deras rekommendationer riktar sig även till andra företag inom samma område.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-17