Prisad för utredning om världens högsta träbyggnad

HÅLLBARA HÖGHUS

Publicerad 2015-11-18

Frida Tjernberg är nybakad civilingenjör från KTH. Nu får hon Nordiskt Träpris 2015 för sitt examensarbete där hon för byggföretaget Folkhems räkning undersökt förutsättningarna för ett 22 våningar högt bostadshus med stomme av trä i Sundbyberg norr om Stockholm.

Frida Tjernberg, civilingenjör från KTH.

Att bygga flerbostadshus i trä blir alltmer populärt, detta tack vare dess goda egenskaper som ett miljömässigt hållbart och beständigt material.

I områden med problematiska förutsättningar när det gäller grundläggning, till exempel i tätbebyggda områden, har trähuset även fördelar tack vare sin låga viktjämfört med exempelvis betong.

I tätbebyggda områden blir det samtidigt alltmer populärt att bygga på höjden, vilket medför utmaningar bland annat när det kommer till att stabilisera byggnaden mot stora vindkrafter.

Examensarbetet är en utredning av hur man kan bygga ett 22-vånings hus med stomme av trä. Detta utan att det för de boende uppstår obehag i form av svängningar och vibrationer orsakade av vind.

Mer i detalj handlar Frida Tjernbergs arbete om studier av stabilisering för höga byggnader, fallstudier av existerande byggnader och utvecklade byggsystem för höga träbyggnader samt analyserade alternativ för konstruktion av bärande system för projektet i Sundbyberg.

Elva olika konstruktionssystem har analyserats med avseende på utböjning högst upp i byggnaden och maximal acceleration orsakad av vind.

Byggföretaget Folkhem är för tillfället i planeringsstadiet av det som kan komma att bli världens högsta träbyggnad i Sundbyberg.

Frida Tjernberg har skrivit sitt examensarbete inom ramen för civilingenjör Samhällsbyggnad, inriktning hus- och anläggningskonstruktion, vid KTH.

Nordiskt Träpris 2015 delas årligen ut av samarbetsorganisationen Nordiska Trästäder.

Text: Peter Larsson

Vill du veta mer om priset, styr din webbläsare hit: bit.ly/1HWCvkm

För mer information, kontakta Frida Tjernberg på 010 - 161 10 80.