Till innehåll på sidan

Promenadseger för gå-seminarier

NYHET

Publicerad 2015-01-21

Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen, och ligger bakom sex procent av alla dödsfall. Detta blir extra relevant för oss i Sverige då en betydande del av Sveriges befolkning har stillasittande arbeten och livsstilar. En studie vid KTH visar att seminarier som utförs på gående fot både förbättrar studenternas välmående och utbildningens kvalitet.

Olle Bälter, lektor i datalogi på KTH. Foto: Christer Gummeson.

Av studieresultatet framgår det att en stor majoritet av studenterna i studien föredrog promenadseminarier framför traditionella seminarier, där framför allt ökat välmående efter seminarierna uppnåddes. Studien visar även upp förbättrad kommunikation och utbildningskvalitet som ett resultat av gå-seminarierna.

Studien har genomförts genom att ett antal studenter fått svara på en enkät.  

Enkäten bestod både av frågor där studenterna på en likertskala fick bedöma olika aspekter av promenadseminarierna i jämförelse med de tidigare traditionella seminarierna, samt av fritextfrågor.

Det tydligaste resultatet är att 21 av 23 studenter efter seminarierna mådde bättre jämfört med vanliga seminarier, och att ingen ansåg att de mådde sämre. Vidare uppgav 17 av 23 studenter att kommunikationen blev bättre.

Att just kommunikationen blir bättre när man rör på sig istället för att sitta stilla kan härledas till det blev lättare för enskilda studenter att komma till tals, inte minst tack vare att den stora gruppen blev uppdelad i fler mindre grupper. Detta ledde till friare och djupare samtal.

Idén till promenadseminarier föddes under en stegtävling för den berörda personalen på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH. Detta då tävlingen uppmärksammade deltagarna på hur många timmar som både studenter och lärare spenderar stillasittande. Något som är relevant generellt i Sverige då en stor del av befolkningen har stillasittande arbeten och livsstil.

Första promenadseminariet utfördes utan några stora förberedelser, men väl tillbaka på universitetet frågade Olle Bälter vad studenterna tyckte om undervisningsoformen och upptäckte direkt att de allra flesta var mycket entusiastiska.

Det var av den anledningen som han tillsammans med Björn Hedin och Helena Tobiasson skrev en artikel i ämnet, som de sedan presenterade på Lunds tekniska högskolas åttonde pedagogiska inspirationskonferens den 17 december förra året. Det kändes viktigt för forskarna att dela med sig av en uppskattad pedagogik som också kan verka positivt på hälsan.

Rent praktiskt så fungerar promenadseminarier så att upp till tio studenter i taget följer med en lärare på gångvägarna runt KTH. Studenterna delas sedan upp i två grupper som promenerar med några meters mellanrum medan läraren pendlar mellan grupperna.

Lärararens roll är sedan att finnas där som ett stöd i diskussionerna och att fånga upp frågor samt viktiga poänger inför återsamlingen som sker efteråt. Samtidigt håller läraren givetvis lite koll på att studenterna håller sig till ämnet.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Björn Hedin på 08 - 790 69 90 / bjornh@kth.se eller Olle Bälter på balter@csc.kth.s / 08 - 790 63 41.