Till innehåll på sidan

Proposition matchar KTH:s forskning

Två händer som flyttar forskningsutrustning i ett labb.
I den forskningspolitiska propositionen ingår satsningar för de kommande fyra åren. (Foto: Adam af Ekenstam
Publicerad 2020-12-22

KTH har goda möjligheter att ytterligare stärka sin forskning de kommande åren.
Det säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, apropå regeringens forsknings- och innovationsproposition och de satsningar som föreslås där.

I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige  ingår bland annat satsningar på fem olika samhällsutmaningar; klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, demokratiskt och starkt samhälle, kompetensförsörjning och arbetsliv under de kommande fyra åren.

– Mycket av det här matchar våra egna strategiska satsningar och fokusområden bland annat i våra forskningsplattformar som till exempel digitalisering, energi och Life Science Technology, säger Sigbritt Karlsson.

Hur den totala ökningen på 3,75 miljarder kronor till svensk forskning och utveckling kommer att fördelas är klart i stora drag i förslaget. Men hur det blir för varje enskilt lärosäte blir tydligt först då regleringsbrev för nästa år kommer.

Men redan nu står det klart att KTH får 40 miljoner kronor av 500 totalt som går under benämningen tillfällig ökning av basanslagen till forskning under nästa år.
– Ja, det är bra och blir ju ett startskott och ger möjlighet till ytterligare strategiska satsningar förutom de vi har klubbat i verksamhetsplanen.

Ny modell

– Sen blir det ju intressant att se de höjda basanslagen och om det verkligen leder till större rörelsefrihet för oss lärosäten nu när forskningsfinansiärerna också får höjda anslag så att balansen mellan interna och externa resurser till forskning i praktiken kanske inte kommer att förändras.

Från och med 2023 kommer också en ny modell för fördelning av basanslag att införas. I den nya modellen ersätts indikatorer av sakkunniggranskning och profilering när anslagen ska fördelas.

Relevant forskning

– Det kommer sannolikt att gagna oss som redan är ett profilerat lärosäte med mycket världsledande forskning.

Sigbritt Karlsson ser en risk för att satsningarna i propositionen är så breda att viss smal forskning skulle kunna hamna utanför.

– Samhällsutmaningarna är övergripande begrepp, men å andra sidan är våra forskare bra på att göra sin forskning relevant, säger Sigbritt Karlsson.

Propositionen kommer att tas upp och behandlas i riksdagen under våren.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-12-22