Samordnad forskning för att bättre förstå hjärnan

Publicerad 2007-02-14

Den 15 februari invigs INCFs (International Neuroinformatics Coordinating Facility ) nya internationella huvudkontor i Stockholm. INCF är den största satsning som någonsin gjorts för att samordna internationell forskning och utveckling inom neuroinformatiken.

Resultaten av denna samordning förväntas få stor betydelse för förståelsen av människohjärnan och framtidens möjligheter till behandling av allvarliga neurologiska och psykiatriska sjukdomar, skador och handikapp. Datamodeller av olika funktioner i hjärnan skall utvecklas, liksom databaser som bryggar över från gennivå till beteende.

KTHs största engagemang i verksamheten rör matematisk modellering och datorsimulering. Bland annat används KTHs kraftfullaste parallelldatorer för detta.

– Neuroinformatiken innefattar också hjärnavbildningar och avancerad analys av sådana data, till exempel bildrekonstruktion inom "brain imaging", samt hjärndatabaser där KTH-kompetens också finns. Parallelldatorcentrum på KTH är också en mycket viktig resurs för högpresterande beräkningar i sammanhanget. Allt detta behövs för att teknikerna ska bli maximalt användbara, säger Anders Lansner, professor på KTH.

INCF har initierats genom OECD och omfattar 12 medlemsnationer (Belgien, Nederländerna, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Norge, Sverige, Schweiz och USA) som tillsammans står för kostnaderna. Det nya internationella huvudkontoret i Stockholm betyder mycket för forskningen inom området.

– Neuroinformatiken är i ett mycket expansivt skede internationellt och det behövs ett organ för samordning för att utnyttja synergier i sammanhanget. Att INCF hamnat i Sverige är mycket positivt eftersom det dels är ett tecken på att det mångåriga samarbetet inom detta område mellan KI och KTH varit framgångsrikt, dels för att närheten till INCF ger fördelar för utvecklingen av svensk neuroinformatik, bland annat inom min egen forskargrupp, säger Anders Lansner.

Sekretariatet som ligger vid Karolinska Institutet i Solna invigs den 15 februari. Vid ceremonin deltar bland andra utbildnings- och forskningsminister Lars Leijonborg. Samma dag hålls även ett symposium för allmänheten i Nobel Forum, Wallenbergssalen, nobels väg 1, kl. 15–17.

För mer information, www.incf.org

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-02-14