Sett och hört på KTH

Publicerad 2018-05-28

Jakob Nordström , docent i datavetenskap och lektor på KTH, har blivit invald i Sveriges Unga Akademi. Han är en av åtta nya ledamöter i den tvärvetenskapliga akademien där ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige finns representerade. Verksamheten vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Kriterierna för att bli invald är stor vetenskaplig skicklighet samt intresse och förutsättningar att framgångsrikt verka inom akademin. Ledamotskapet är tidsbegränsat till fem år, vilket gör att akademin ständigt förnyas.

Jakob Nordström, lektor på KTH. Foto: Jason Dorfman, CSAIL/MIT.

KTH ett av Sveriges mest internationella lärosäten. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) presenterade nyligen sitt årliga internationaliseringsindex. Ett index som visar hur internationella de svenska universiteten och högskolorna är. Liksom 2017 får KTH, Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm fem av fem stjärnor som Sveriges mest internationella lärosäten.

KTH:are bland framtidens mest lovande ljusdesigner.Lighting Design Awards har utsett årets 40under40 för att fira och uppmärksamma 2018 års unga lovande ljusdesigners i världen. En av vinnarna är universitetsadjunkt Federico Favero , programansvarig för magisterprogrammet i Architectural Lighting Design och unversitetsadjunkt hos KTH Arkitektur. Två KTH-alumner prisades också i årets 40under40-lista: Isabel Villar, White Architects (Sverige) och Mariana Novaes, Atiaîa Design (Brasilien). Båda har studerat ljusdesign vid KTH.

Gregg Vanourek , universitetsadjunkt på avdelningen för industriell marknadsföring och entreprenörskap har utsetts till styrelseordförande för SE Forum (Social Entrepreneurship Forum). Det är ideell organisation som främjar, inspirerar och bemyndigar företagare och företag över hela världen att göra affärer för goda syften.

Samtliga vinnare i Venture Cup Östs regionfinal 2018. Foto: Victor Ackerheim.

Två lag med KTH-deltagare bland vinnarna i Venture Cup Öst. När affärsplanstävlingen Venture Cup Östs regionfinal avgjordes igår fanns två lag med KTH-deltagare bland de fyra vinnarna. Addresses by Map Project med deltagare från KTH och Södertörn vann priset Impact Maker. De utvecklar ett system för att tillhandahålla exakta, kompletta och lättanvända digitala postadresser till de 4 miljarder människor som uppskattas sakna en fungerande adress. Coda Easy med deltagare från KTH och Handelshögskolan i Stockholm vann priset Student Superstart. Coda Easy är en webbaserad programmeringsplattform anpassad till skolans nya behov då programmering blir obligatoriskt ämne med start i höst. Läs mer om vinnarna.

Sveriges största byggpris har i år gått till Raid Karoumi , professor och avdelningschef för avdelningen bro- och stålbyggnad. Han har tilldelats 700 000 kronor för sitt sätt att utveckla avdelningen och för att ha drivit fram forskningen och höjt nivån och kvaliteten inom ämnet. Sigge Thernwalls stora byggpris delades ut på Engineering for life-galan på Winterviken i Stockholm i slutet av april. Läs mer om Raid Karoumi .

Raid Karoumi, professor och avdelningschef för avdelningen bro- och stålbyggnad på KTH.

Samarbete kring hållbar skärgårdsutveckling. KTH har undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Värmdö kommun gällande samarbete kring hållbar skärgårdsutveckling. På agendan finns ett gemensamt arbete runt frågeställningar som decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö. Från KTH:s sida är det universitetets vattencentrum WaterCentre@KTH som är involverat. Ansvarig är centrets föreståndare David Nilsson.

KTH-projekt bland årets Den Goda Staden-stipendier. Vid Riksbyggens fullmäktige i maj delades årets stipendier från jubileumsfonden Den Goda Staden ut. Flera av pristagarna kommer från KTH Arkitektur. Helen Runting , Rutger Sjögrim  och Karin Matz  tilldelas 148 000 kronor för sitt projekt ”Shrinkage: Optimization, Dignity, & Living Together in the 21st Century Stockholm”. Peter Lynch är gästprofessor vid KTH Arkitektur. Hans projekt ”Nya verktyg för stadsplanering: Analys och designjustering av stadsrummet i nyplanerade bostadsområden”  tilldelas 100 000 kronor.

Nätverk för mikrofluidik startat på SciLifeLab. Swedish Microfluidics Network ska främja forskning och utbildning inom mikfrofluidik. Ett forskningsområde som behandlar vätskor på mikrometerskalan, den skala de mänskliga cellerna ligger på. Mikrofluidik möjliggör teknik för genomik och så kallad POC-diagnostik (POC) och hittar användningar i hela biovetenskapen från enkelcellsanalys till vävnadsteknik.
 

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-05-28