Sett och hört på KTH

Publicerad 2018-06-29

5G-nät på KTH. KTH och Telia har kommit överens om att bygga en 5G-nät på KTH:s centrala campus i Stockholm. Med Ericsson som partner ska denna 5G-miljö ge möjligheter att testa ny teknik och olika tillämpningar. Samarbetet mellan KTH, Telia och Ericsson ingår som del av Digital Demo Stockholm; en satsning som syftar till att hitta nya digitala lösningar på olika samhällsutmaningar. I förlängningen är det tänkt att det kommande 5G-nätet ska gynna digitaliseringen av samhället, bland annat genom ökad industriell konkurrenskraft för svenska företag. 5G spelar också en nyckelroll i utrullningen av tekniker som Sakernas internet, Internet of Things. Det är inom industrin som 5G-tekniken förutspås få störst effekt.

Kurs i etisk hackning stärker företagens cybersäkerhet. Säkra internetlösningar är en kritisk faktor för företag och organisationer. Ett sätt att möta säkerhetshot på internet är att lära sig tänka som en cyberbrottsling. För andra året i rad arrangerar KTH:s avdelning för nätverk och systemteknik en kurs i etisk hackning för svenska och internationella företag. Läs mer om kursen här.

Klimatåtgärder ger ofta stora nyttor. Det konstaterar tre miljöforskare från KTH i en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten häromdagen. I artikeln argumenterar Mikael Karlsson , Eva Alfredsson  och Nils Westling  för att sidonyttorna är klart större än åtgärdskostnaderna för de klimatåtgärder som görs. Läs deras debattartikel i GP.

Elizabeth Hatz, lektor vid KTH Arkitektur.

KTH-arkitekt ställer ut på Venedigbiennalen.  Elizabeth Hatz , lektor vid KTH Arkitektur, ställer ställer ut på La Biennale di Venezia - arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Årets utställning, som har temat Freespace, öppnade för allmänheten den 26 maj och pågår till och med den 25 november. Förutom att hon är universitetslektor i arkitektur på KTH är Elizabeth Hatz även verksam arkitekt och curator i Stockholm och på Irland. Läs mer om de svenskar som ställer ut på Venedigbiennalen.

Niklas Arvidsson, lektor vid enheten Hållbarhet och Dynamik på KTH.

Niklas Arvidsson håller föredrag i Tokyo. På Sustainable Development Summit i Tokyo den 10 juli ska Niklas Arvidsson , lektor vid enheten Hållbarhet och Dynamik, prata om digitalisering och pengar. Niklas Arvidsson förekommer ofta i medierna när frågan om det kontantlösa samhället diskuteras. Hör Niklas Arvidsson prata om det kontantlösa samhället i ett avsnitt av podcasten KTH Tech Talks. Läs mer om Sustainable Development Summit i Tokyo.

David Nilsson, KTH Vattencentrum i samtal med KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.

KTH Vattencentrum deltar i nytt program om smart underhåll av infrastruktur. Forskningsstiftelsen Mistras styrelse har beslutat om ett nytt forskningsprogram som kommer leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av kommunal infrastruktur med fokus på vatten, avlopp och vägar. Genom KTH Vattencentrum samlas forskare från olika skolor vid KTH i ett tvärvetenskapligt team inom programmet. Mistra satsar 40 miljoner kronor under fyra år och ytterligare medfinansiering från partners innebär en total budget på över 80 miljoner kronor.

Swetox tas över av RISE. Från och med 1 januari 2019 tas Swetox – det akademiska centret inom kemikalier, hälsa och miljö – över av det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden), som en nationell satsning inom toxikologi. De elva konsortieuniversiteten – där KTH är en av parterna – som idag utgör Swetoxsamarbetet bidrar med en bryggfinansiering för att trygga övergången. Den nya avdelningen kommer att tillhöra divisionen RISE Biovetenskap och material och kommer att förläggas tillsammans med RISE befintliga verksamhet i Södertälje. Avdelningen kommer att erbjuda uppdrags- och testbäddsverksamhet, forskning och utbildning.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-06-29