Till innehåll på sidan

Skillnaden mellan fakta och åsikt i fokus på ForskarFredag

Porträttbild av Elisabeth Ekener
Elisabeth Ekener. Foto: Bernhard Huber
Publicerad 2021-09-21

Hallå där Elisabeth Ekener, hållbarhetsforskare på KTH. Du ska delta i ett panelsamtal om källkritik på ForskarFredag den 24 september. Vad tänker du prata om?

– Jag vill slå ett slag för den vetenskapliga metoden, som är det bästa vi har för att skilja fakta från åsikter, sant från falskt.

Enligt den senaste PISA-studien kan bara hälften av Sveriges 15-åringar skilja fakta från åsikt. Vad tror du det beror på att många, särskilt unga, har svårt för det?

– Jag tror det beror på en större tillgänglighet till att kunna delta i samhällsdebatten genom sociala medier. Därigenom har experterna förlorat lite av kontrollen över samtalet, vilket inte är fel i sig, men samtidigt har det öppnat för aktörer med olika agendor att utnyttja denna öppenhet till att försöka underminera det som är fakta och att skapa förvirring. Unga människor har kanske inte erfarenheten från hur detta samtal fördes innan sociala medier och uppfattar det nuvarande ”kuppade” samtalet som det normala.

Vi lever i en allt mer informationsrik värld, hur kan vi bli bättre på källkritik?

– Det måste nog börja i skolan. Antingen genom att det tydliggörs i läroplanen eller genom att utifrån nuvarande läroplan öka fokus på dessa frågor i undervisningen, som ett svar på en förändrad värld. Människor måste utrustas med verktyg för att kunna hantera flöden av information och sortera stort och smått, sant och falskt, fakta och åsikter.

På vilka sätt kan forskare bidra för att visa på skillnaden mellan fakta och åsikter?

– Vi i forskarsamhället behöver dela med oss av våra metoder för hur vi kan hålla isär vad vi vet och vad någon tycker. Genom att sprida kunskap om den vetenskapliga metoden på ett tillgängligt språk kan vi bidra till en ökad förståelse, ett bättre och mer respektfullt samtal och en större samhällelig motståndskraft mot försök att omkullkasta ett vetenskaps- och faktabaserat samhälle.

Nicky Rosenberg