Smarta material ska rena luft, vatten och mark

NYHET

Publicerad 2016-12-19

När forskningsfinansiären Mistras nya program nu offentliggörs så är det bland annat smarta material som befinner sig i fokus. Målsättningen med satsningen är att hitta effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser. Arbetet ska pågå i fyra år och får en budget på 60 miljoner kronor.

Rent vatten och frisk luft är idag ingen självklarhet, men är viktiga mål i regeringens miljöarbete. Forskningsprogrammet Mistra Terraclean syftar till att skapa billiga, hållbara och smarta material för integrerade filtersystem för industriellt och kommunalt bruk.

Den nya satsningen leds av Ulrica Edlund, professor vid skolan för kemivetenskap på KTH. Foto: Peter Ardell.

Visionen är att skapa filter som styrs med olika fysikaliska signaler beroende på utsläpp och som kan kommunicera hur de kommer att klara av de uppgifter de ställs inför.

Mistra Terraclean utgår ifrån naturligt förekommande och kommersiellt viktiga material som finns och utvecklats i Sverige, som porösa materia. Här återfinns till exempel upsalite, quartzene och cellulosa. De smarta funktionerna byggs i laboratoriemiljö och testas i större skala, både med avseende på funktion och säkerhet för människa och miljö.

Genom samarbetet mellan materialforskare, toxikologer och ingenjörer i akademi, forskningsinstitut och företag byggs samtidigt en plattform för nya affärsidéer kring interaktiv miljöteknik och avancerade material för ett hållbart samhälle.

I projektet kommer även långsiktiga strategier att utvecklas för hur svenska företag, i samarbete med forskarsamhället, ska kunna öka sin konkurrenskraft genom att utveckla lösningar och produkter som bygger på smarta material.

Den nya satsningen leds av Ulrica Edlund, professor vid skolan för kemivetenskap på KTH. Konsortiet Mistra Terraclean består av ett flertal universitet och forskningsinstitut. Förutom KTH är några av dessa Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB samt paraplyorganisationen för svenska nanoteknikaktörer Swednanotech.

Mer information finns på Mistras webbplats .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Ulrica Edlund på 073 - 672 98 22 eller edlund@polymer.kth.se.