Stor konferens om hållbar teknologi

NOTIS

Publicerad 2013-02-15
Per Berglund, professor i biokemi vid KTH.

En ny internationell konferens inom biokatalys som går under namnet "1st International Symposium on Transaminase Biocatalysis" arrangeras på KTH mellan den 28 februari och den 1 mars 2013.

Konferensen har fått ett enormt stort genomslag och är tänkt att vara den första i en serie kring den industriellt högintressanta forskningen KTH har deltagit i under ett antal år. 

Nu när två veckor kvarstår till dess att den äger rum har 100 personer anmält sig. De kommer från hela världen, och bestås så väl av akademiska forskare som ett 30-tal olika företag från EU, USA och Japan. 

– Kort och gott handlar detta konferens om miljömässigt hållbar teknologi för att producera högvärdesprodukter som läkemedel och andra kemikalier. Många företag som exempelvis AstraZeneca konverterar sina traditionellt kemiska processer till mera biobaserade för att nå högre effektivitet och hållbarhet, säger Per Berglund, professor i biokemi vid KTH.

Konferensen sponsras av Vetenskapsrådet, KVA, Svenska kemistsamfundet, European Federation of Biotechnology – section on applied biocatalysis, AstraZeneca, Danmarks Tekniska Universitet och KTH.

Här hittar du allt om konferensen: bit.ly/12Q9HnG

För mer information, kontakta Per Berglund på perbe@kth.se eller 08 - 55 37 83 66.

Peter Larsson

Till sidans topp