Till innehåll på sidan

Storsatsning på skogsforskning ska ge batterier och medicinteknik

NYHET

Publicerad 2017-06-14

Idag lanseras den nationella plattformen Treesearch för nya material från skogen. Inom ramen för detta samarbete, där KTH är en av de drivande parterna, ska materialforskning bedrivas baserat på det skogen har att erbjuda. Deltagarna hoppas att arbetet ska lägga grunden till framtidens biobaserade innovationer som nya typer av batterier, fönsterglas och medicinska implantat samt ge ny kompetens till den biobaserade ekonomin.

70 miljoner kronor till utveckling av nya material från skogen, det lovar närings- och innovationsminister Mikael Damberg i samband med lanseringen av den nationella forskningsplattformen Treesearch.

Josefin Illergård, forskare vid KTH och kommunikatör för Treesearch-plattformen.

Treesearch är en del av regeringens fem strategiska samverkansprogram som grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Dessa utmaningar innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar, och det kan handla om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. 

De forskare som ska vara verksamma under Treesearch-plattformen ska arbeta med materiella innovationer från skogen och hoppas i framtiden kunna tillverka olika material, som sedan kan användas i en mängd varierande typer av applikationer. Vinnova har beslutat att stödja Treesearch i en första etapp med 6 miljoner kronor och planerar alltså att bidra med upp till 70 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Josefin Illergård är kommunikatör för Treesearch-plattformen. Hon är förstås mycket positivt inställd till de möjligheter som denna satsning innebär.

– Det här är en fantastisk satsning på forskning, samverkan och kompetensuppbyggnad. Med det här anslaget kan vi ta fram ny kunskap och vägar för att utbyta kunskap som kan lägga grunden till framtida innovationer; innovationer som är nödvändiga för att vi ska kunna lämna vårt oljeberoende. Det är speciellt glädjande att vi nu får en långsiktig satsning då just långsiktighet är viktigt för att kunna upprätthålla en hög forskningsnivå. Det ger oss också en chans att satsa på de yngre forskarna, som är våra framtida forskningsledare i både akademi och industri. 

Hon tillägger att KTH har världsledande forskning inom området och allt detta arbete har möjlighet att ingå under Treesearch. KTH kommer vara aktivt inom alla Treesearchs områden; utbildning, forskning, forskningsinfrastruktur och samverkan. 

Bakom Treesearch ligger KTH, Chalmers och Linköpings universitet, samt industrin i form av BillerudKorsnäs, Stora Enso, Holmen, SCA, Svea skog och Södra samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Tanken är att all forskning som görs på skogsmaterial och specialkemikalier ska samlas på Treesearch och bli tillgänglig för alla, med målet att Sverige blir världsledande inom forskning och industriell utveckling.

Den viktigaste uppgiften för regeringens strategiska samverkansprogram är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Här kan du läsa mer om samverkansprogrammen .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Josefin Illergård på 072 - 307 24 28 / josefika@kth.se eller Daniel Söderberg på 08 - 790 71 96 / dansod@kth.se.