Storslam för forskning inom skog och biomassa

SKOGEN

Publicerad 2014-09-29

KTH:s forskning inom skogsråvaror och biomassa håller hög nivå. Inte mindre än 8 av de 21 forskningsprojekt som beviljats anslag av Formas bedrivs av KTH-forskare. Av de 85 miljoner kronor som delas ut går nästan hälften till KTH:s forskning inom området.

Bakgrunden till utlysningen om Skogsråvaror och biomassa för en biobaserad samhällsekonomi är att Sverige behöver ställa om sin skogsindustri från traditionell skogsnäring till en vidareförädling av skogsråvaror och biomassa. Målet med satsningen är att ta fram ny kunskap till utvecklingen av denna forskningssfär.

Formas har beviljat pengar över ett brett forskningsspektrum och en rad områden som rör byggmaterial, biobränsle och cellulosaprodukter har fått projektstöd.

Här är de åtta KTH-forskarna och respektive projekt:

Magnus Wålinder: Laboratoriet för ingenjörsdesignade trä- och biobaserade byggnadsmaterial   

Fredrik Lundell:  Kontinuerliga cellulosabaserade fibrer med hög styrka och styvhet

Ulrica Edlund: Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material    

Henrik Aspeborg Kombinerad mikrobiell anrikning och metagenomik för utformning av biomassa-nedbrytande enzymblandningar

Yang Weihong: Forskning och Utveckling av ny ångkatalystik pyrolys av lignin för framställning av lovande biovätskan(bio-bränsle)                           

Gen Larsson: Bioetanol, bioeten och biopolyeten                                                    

Lars Berglund: Termoplastiska cellulosakompositer från smältprocesser - nya materialkoncept för snabb marknadsintroduktion       

Minna Hakkarainen: Effektiv mikrovågsassisterad reaktion förvandlar cellulosa till gröna mjukningsmedel    

Läs mer här

Text: Jill Klackenberg

Till sidans topp