Transportforskning i nytt centrum på KTH

Publicerad 2007-12-04

Centrum för transportstudier är ett nytt centrum med säte på KTH med inriktning mot forskning och analys av transportsystemets utformning, funktion och planering. Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys vid KTH, är centrets föreståndare.

Syftet med centret är att skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet. Verksamheten beräknas omsätta omkring 210 miljoner kronor över en tioårsperiod.

– Att Centrum för transportforskning nu är bildat är ett stort och viktigt steg framåt för transportforskningen i Sverige. Ett hållbart transportsystem är avgörande för framtiden och här kommer centret att kunna spela en viktig roll, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Verksamheten kommer huvudsakligen att finansieras av Vinnova, KTH och VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet). Även Vägverket, Banverket, SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys), Rikstrafiken och WSP Analys & Strategi medverkar i finansieringen.

Forskningscentrets vision är ett transportsystem som utformas effektivt, rättvist och långsiktigt hållbart. Forskningsfältet omfattar bland annat trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser, transportsystemets finansiering och organisation, trafikanters beteenden och värderingar samt frågan om hur man utformar ett hållbart transportsystem.

Centrum för transportstudier ska verka under en tioårsperiod, får sin hemvist på KTH med Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys vid KTH, som föreståndare.

Jonas Eliasson arbetade tidigare på WSP Analys & Strategi och var ordförande i expertgruppen som utvärderade försöket med trängselskatter i Stockholm. Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, har utsetts till ordförande i centrets styrelse.

Mer information: Jonas Eliasson

Olle Blomqvist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-04