Tre nya ledamöter i IVA med KTH-bakgrund

Publicerad 2007-03-21

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in tolv nya ledamöter. Tre av dem har KTH-anknytning – Arne Kaijser, Johan Landfors och Kyösti Tuutti.

Arne Kaijser, är civilingenjör i fysik från Lunds tekniska högskola 1973 och har en B.A. i ekonomisk historia, matematik och sociologi vid Lunds universitet 1978. Han doktorerade vid Linköpings universitet 1987 och utsågs till docent där 1992. Sedan 1991 har Arne Kaijser varit verksam som forskare och lärare vid KTH och har medverkat i uppbyggnaden av en forskarutbildning i teknikhistoria. Han utsågs 1999 till professor i teknik och vetenskapshistoria vid KTH.

Johan Landfors, är civilingenjör i kemi från KTH 1988 och tekn. dr i elektrokemi vid KTH 1994. Han anställdes efter sin examen 1990 vid Ekas Chemical FoU-avdelning i Stockvik och utsågs efter några år till chef för avdelningen. 1997 utsågs han till FoU-chef för Ekas dåvarande division Papperskemikalier med ansvar för en internationell FoU-organisation med kompetenscenter i Sverige, Tyskland, England och USA. Nu ansvarar han för den största divisionen, Pulp and Paper Europe, i Ekas nya organisation sedan 2003.

Kyösti Tuutti, är civilingenjör från Lunds tekniska högskola 1973 och doktorerade vid KTH 1982. Han är sedan 2004 direktör för forskning och utveckling vid Skanska AB och är även adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola. Som ordförande i SBUF:s (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) forskningsutskott har han starkt bidragit till initiering och genomförande av forskningsprojekt med byggföretag och högskolor i samverkan.

IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsakademi. För närvarande har IVA 784 svenska och 259 utländska ledamöter.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-03-21