Vattenpendla billigt med miljövänlig enmansfarkost

Publicerad 2007-03-01

I dag finns ingen motsvarighet till cykeln och mopeden till sjöss. Men nu kommer Kaimaranen – en miljövänlig enmansfarkost som är lätt att använda och extremt bränslesnål. Sträckan Nacka strand – Waxholm tur och retur klarar den på en liter etanol.

Den tre meter långa Kaimaranen är resultatet av ett samarbete mellan studenter på KTH och Konstfack, med målet att skapa en miljövänlig vattenburen farkost för kortare sträckor inomskärs. Den tänkta användaren är en pendlare med kort vattenväg mellan bostad och arbete.

Det mest anmärkningsvärda med Kaimaranen är den extremt låga bränsleförbrukningen som är möjlig tack vare en konstruktion med bärplan. Dessa kan liknas vid flygplansvingar placerade under skrovet. Vid hög fart lyfter de skrovet helt ur vattnet, vilket minskar den våta ytan och vågbildningsmotståndet och gör effektbehovet så lågt.

Kaimaranen har konstruerats av studenter på KTHs inriktningar Marina system och Lättkonstruktioner och Konstfacks Industridesign. Konceptet kommer att presenteras på Båtmässan i Älvsjö första veckan i mars. En prototyp kommer att vara klar senast i maj i år.

– En givande samverkan mellan teknik och design har resulterat i den här användarvänliga och extremt bränslesnåla enmansfarkosten, som i motsats till vanliga småbåtar har utformats för en mycket väl definierad användning, säger Carl Hagman, en av KTH-studenterna i projektet.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-03-01