Vinnova satsar 20 miljoner i KTHs proteinfabrik

Publicerad 2007-03-15

Skolan för Bioteknologi vid KTH, BIO-KTH, får en förstärkning från Vinnova med totalt 20 miljoner kronor, fördelade på fem år. Pengar som ska satsas på bioproduktionsteknologi för att lyfta fram proteinproduktionen.

Redan i dag är BIO-KTH den ledande i Sverige inom proteinforskning med internationellt framstående satsningar både inom ”protein engineering” och kartläggningen av människans proteiner, Human Proteome Resource-projektet. Tack vare den ekonomiska förstärkningen från Vinnova kan BIO-KTH tillsätta två nya tjänster som ska vidarutveckla KTHs pilotanläggning för proteinproduktion.

Produktion av proteiner är mycket viktigt för läkemedelsindustrin, till exempel för att kunna producera medicin mot metabola och neurodegenerativa sjukdomar, allergier, inflammationer och cancer.

– Vi siktar på att inom fem år vara norra Europas mest välrenommerade säten för bioproduktion med verksamheter fördelade mellan forskning, forskningsutbildning och grundutbildning. Vi hoppas att satsningen ska bli en nod för industrin inom proteinläkemedel och att en stark forskning inom bioproduktion ska göra det enklare för mindre företag i deras forskning och produktutveckling och attrahera större läkemedelsföretag till Sverige och Stockholmsregionen, säger Anders Flodström, rektor på KTH.

Sverige har en lång tradition när det gäller produktion av proteinläkemedel, till exempel genom Biovitrum och Pfizer. Men branschen vidgas. Exempelvis Astra Zeneca har aviserat att en betydande del av deras framtida läkemedel kommer att vara proteinläkemedel. Runt Stockholmsregionen finns i dag ett kluster av företag verksamma inom forskning och utveckling av proteinläkemedel.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-03-15