Till innehåll på sidan

Vinnova storsatsar på KTH

Publicerad 2006-06-20

Det blev stora framgångar för KTH i Vinnovas nya satsning på excellenta forskningsmiljöer. Av femton VinnExcellence Centres landar fem på KTH. Nära samverkan mellan universitet och näringsliv, och tillämpningar med fokus på ett uthålligt samhälle är ett par gemensamma drag för dem.

Intelligenta förpackningar, nya material från skogsindustrin och nya sätt att designa industriella konstruktionsmaterial finns bland de fem forskningsområden som får stöd. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, som också kommer att stå för en del av finansieringen.

- Vinnovas nya centra bygger på den starka tradition av samverkan med näringslivet som alltid varit central för KTH. Långsiktigheten med tioåriga anslag ger oss den stabilitet som krävs för att kunna utveckla radikalt nyskapande teknik. För KTH är detta strategiska satsningar som kommer att stärka profileringen av vår forskning, säger KTHs rektor Anders Flodström.

Hur media och kommunikation ska kunna bidra till ett uthålligt samhälle och proteinteknologins potential för medicin- och biotekniksektorn är övriga två forskningsmiljöer på KTH som fått Vinnovas stöd. De bidrar till att ge KTHs redan starka position inom ICT och bioteknikområdet ännu större internationell slagkraft.

Tidsperspektivet för de nya centren är tio år och finansieringen delas mellan Vinnova, näringslivet och universiteten. Totalt handlar det om tre miljarder kronor för hela landet fördelat under en tioårsperiod.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-06-20