Wallenbergsstiftelsen satsar på pappersforskning

Publicerad 2007-03-28

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat ett anslag om 35 miljoner kronor till institutionen för mekanik vid KTH och STFI-Packforsk AB för en gemensam satsning på utveckling av ett centrum för pappersforskning, Centre for Advanced Paper Production Innovation (CAPPI).

KTH:s del av anslaget är 10 miljoner kronor och kommer att användas för utveckling och utbyggnad av ett laboratorium för studier av pappersprocessteknikens strömningsfysik. KTH:s institution för mekanik har en världsledande forskningsmiljö inom strömningsfysik och får genom detta bidrag möjlighet att införskaffa modernast tänkbara mätutrustning samt att bygga nya experiment. De grundläggande rön som görs kommer sedan att utvärderas i industriell skala i samarbete med STFI-Packforsk.

– Detta gör det möjligt för oss att vidareutveckla vår forsknings- och utvecklingsmiljö. Att ta sig an grundläggande vetenskapliga problem som dyker upp i den industriella processen är både spännande och stimulerande, säger Henrik Alfredsson, professor i strömningsfysik vid KTH Mekanik. CAPPI kommer också att komplettera verksamheten inom KTH:s Linné FLOW Centre på ett utmärkt sätt.

STFI-Packforsk AB:s del av anslaget, 25 miljoner kronor, kommer att användas för utveckling och utbyggnad av den unika pilotanläggningen EuroFEX, som bland annat består av världens mest avancerade forskningspappersmaskin. STFI-Packforsk har världsledande kunskap i pappersprocessteknik och dess koppling till produktegenskaper. Institutet får nu unika möjligheter att göra försök i förindustriell skala i EuroFEX-anläggningen baserade på nya rön inom den grundläggande forskningen framtagna i samarbetet med KTH. VD för STFI-Packforsk AB är Gunnar Svedberg, tidigare vicerektor och professor vid KTH

Pappersprocessteknisk forskning bedrivs vid KTH Mekanik sedan mer än tio år. Forskningen har stöd av bland annat EU, Energimyndigheten, Skogsindustrierna och Vetenskapsrådet.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:Håkan Soold
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-03-28