Nyheter

 • Solidarisk molnlagringstjänst växer så det knakar

  Publicerad 2017-02-16
  20 000 nya användare per dygn. Så snabbt växer molnlagringstjänsten Degoo. Allt började med ett examensarbete på KTH - idag använder över fem miljoner människor tjänsten.

 • Kastar nytt ljus över jordens mittpunkt

  Publicerad 2017-02-13
  Även om det är hetare vid jordklotets mittpunkt än på solens yta så förblir vår planets kärna, till större delen bestående av järn, solid. En ny studie från forskare på KTH visar hur detta är möjligt, och kan sätta punkt för en mångårig vetenskaplig diskussion. De nya kunskaperna kan också öka förståelsen för jordens seismiska aktivitet.

 • KTH:s rektor i rådgivande innovationsråd

  Publicerad 2017-02-13
  Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, ingår från och med i dag i regeringens nationella innovationsråd. – Det är ett spännande och intressant uppdrag, med viktiga frågeställningar för Sverige och KTH. Det handlar bland annat om att skapa bra och tydliga förutsättningar för att goda forskningsidéer ska nå marknaden, säger Sigbritt Karlsson.

 • Miljonregn över extrema datamängder

  Publicerad 2017-02-10
  KTH är ett av fyra lärosäten i Sverige som precis fått rambidrag från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) genom utlysningen "Big data och beräkningsvetenskap". Sammanlagt handlar det om 87 miljoner kronor till KTH-forskare.

 • Krafttag mot näthat

  Publicerad 2017-02-10
  Hallå där Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation och ansvarig för Media Hackathon på KTH med start måndag 13 februari. Vad är detta för arrangemang, och vad är grundtanken bakom det?

 • De utvecklar framtidens undervattensrobotar

  Publicerad 2017-02-08
  Forskare vid KTH har fått ett anslag om 100 miljoner kronor för att utveckla nästa generations undervattensrobotar. Pengarna går till forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre (SMaRC), en nationell och tvärvetenskaplig samlingspunkt för forskning och utveckling av maritima robotar för havsodling, områdesbevakning och miljömätningar.

 • Ny plattform för idrott och innovation

  Publicerad 2017-01-24
  En internationellt slagkraftig satsning på idrott och innovationer. Det är målet för Sveriges Olympiska Akademi. Den nya plattformen för vetenskap och idrott är ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, KI och Handelshögskolan.

 • Spinner proteintrådar av mjölk

  Publicerad 2017-01-24
  Forskare vid KTH och det tyska forskningscentret DESY har lyckats spinna trådar av proteiner som kommer från komjölk. Nya biomaterial med medicinska tillämpningar skulle kunna vara ett framtida användningsområde. Enligt KTH-forskaren Christofer Lendel kan dock möjligheterna att använda forskningsframsteget till olika material vara snudd på oändliga.

 • Skarvlöst surfande i skyn

  Publicerad 2017-01-23
  Under 2017 förutspås 11,5 miljoner flygresor göras i Europa. En ökning om 21 procent jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att det finns en stor marknad för sömlös internetåtkomst på flygplatser och i flygplan, något som ska bli resultatet av ett nytt europeiskt forskningsprojekt där forskare från KTH ingår.

 • Ser skogen för alla träd

  Publicerad 2017-01-19
  KTH-doktoranden Håkan Carlsson har en idé. Låt drönare inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. På detta sätt minskas miljöpåverkan samtidigt som människor slipper det tidsödande arbetet. Tree Mapper kallar Håkan Carlsson sin innovation, och med tanke på att handeln med timmer uppgår till 26 miljarder kronor årligen bara i Sverige kan redan små procentuella förbättringar innebära betydande avkastning.

 • KTH startar innovationsnav för global utveckling

  Publicerad 2017-01-18
  Nu har startskottet gått för KTH:s satsning på en utbildnings- och samverkansmodell med syftet att hitta innovativa lösningar på globala utmaningar. Fokus för KTH Global Development Hub är utbyte och samarbete mellan KTH och olika utvalda partneruniversitet i länder söder om Sahara.

 • Ekholm avgår som KTH-ordförande

  Publicerad 2017-01-16
  Börje Ekholm lämnar sitt uppdrag som ordförande för KTH. Han hänvisar till sitt arbete som nytillträdd vd för telekombolaget Ericsson för att han slutar några månader innan en ny styrelse utses.

 • Sensor hittar svårupptäckta men vanliga sjukdomar

  Publicerad 2017-01-16
  Forskare vid bland annat KTH arbetar just nu med en teknik som stor träffsäkerhet kan upptäcka så kallade biomarkörer för diagnoser som cancer och olika inflammatoriska sjukdomar. Tekniken, som bland annat består av en sensor, ska erbjuda bättre finkänslighet än redan existerande diagnosverktyg menar forskarna.

 • KTH stöttar innovation i Lettland

  Publicerad 2017-01-11
  KTH deltar i ett projekt för att utveckla ett kompetenscenter för materialforskning och industriell innovation i Riga i Lettland. Det nya centret ska bidra till att öka samarbetet kring forskning och högskoleutbildning i Östersjöregionen och stötta innovationsklimatet i Lettland.

 • Nu testas morgondagens blåljusteknik i Stockholm

  Publicerad 2017-01-09
  Flera tragiska dödsolyckor de senaste åren där brandmän förolyckats i trafiken visar att KTH-studenternas nya blåljusteknik behövs. Nu börjar de testa tekniken i både de södra delarna av huvudstaden och innerstaden. EVAM System, som tekniken kallas, är ett nytt sätt att uppmärksamma bilister på annalkande utryckningsfordon.

 • Så har konditionsträningen utvecklats under 1900-talet

  Publicerad 2016-12-23
  Med fokus på svensk längdskidåkning har forskare vid KTH studerat hur konditionsträningen blivit allt mer vetenskaplig under de senaste cirka 80 åren. Forskningen lyfter bland annat en strid mellan olika träningsideologier och vad detta resulterat i, samt vilken roll tränaren haft genom historien.

 • Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

  Publicerad 2016-12-19
  Att undvika miljögiftiga bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk är högprioriterat. Inom ramen för en forskargrupp på KTH har docenterna Anna Ohlsson och Torkel Berglund länge studerat möjligheterna att finna nya, miljömässigt hållbara vägar för skydd av växter. Nu har de gjort det i form av vitamin B3, som i förlängningen skyddar mot bland annat den förhatliga snytbaggen, åtminstone det första året ute i fält.

 • Smarta material ska rena luft, vatten och mark

  Publicerad 2016-12-19
  När forskningsfinansiären Mistras nya program nu offentliggörs så är det bland annat smarta material som befinner sig i fokus. Målsättningen med satsningen är att hitta effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser. Arbetet ska pågå i fyra år och får en budget på 60 miljoner kronor.

 • Tre KTH-forskare är framtidens forskningsledare

  Publicerad 2016-12-19
  Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har för sjätte gången i rad utsett något forskningsfinansiären har valt att kalla framtidens forskningsledare. Av de 20 forskare som ingår i programmet och som beviljats 12 miljoner kronor var återfinns tre stycken på KTH.

 • Digital omställning kräver mod

  Publicerad 2016-12-16
  Universitet och högskolor behöver öka takten inom den digitala omställningen. Annars är risken att andra aktörer som Google tar över kunskapsförmedlingen. Det menade Digitaliseringskommissionens ordförande, KTH-professor Jan Gulliksen, när slutbetänkandet presenterades den 15 december.

Till sidans topp