Nyheter

 • Fuglesang invald i Kungliga Vetenskapsakademien

  Publicerad 2016-10-07
  Nu står det klart att Christer Fuglesang, adjungerad professor i rymdfysik vid KTH, blivit utsedd som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

 • Nytt system för att granska kvaliteten

  Publicerad 2016-10-06
  Ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på universitet och högskolor har nyligen presenterats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det nya systemet är betydligt bredare och mer omfattande än det förra. - Det är helt annorlunda och egentligen fyra, för KTH:s del tre, utvärderingar i stället för en, säger Per Berglund, prodekanus på KTH.

 • Vill skapa en levande laser

  Publicerad 2016-10-05
  Fiberoptik som kan användas till exempelvis medicinska behandlingar på nanonivå och solceller. Det är vad KTH-professorn Fredrik Laurell och hans kollegor kommer att forska om för det anslag som nu tilldelats dem och lärosätet.

 • De ska utveckla framtidens röntgenutrustning

  Publicerad 2016-10-05
  Den teknik som idag används för medicinsk avbildning saknar på grund av bristande upplösning ofta möjlighet att avbilda relevanta smådetaljer. Genom ett stort forskningsanslag ska forskare vid KTH ändra på det genom att utveckla röntgenteknik som producerar bilder som är tio gånger mer detaljrika.

 • Söker gränsen mellan lösliga och olösliga problem

  Publicerad 2016-10-05
  Vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelses årliga anslagstilldelning står det klart att KTH får finansiering för ett forskningsprojekt som handlar om komplicerade beräkningsproblem och studier av metoder för att om möjligt lösa dem.

 • Prisat arbete grund för unik KTH-forskning

  Publicerad 2016-10-05
  I spåren av forskningen som belönats med årets Nobelpris i fysik har det vuxit fram nya forskningsområden som på sikt kan leda så långt som till supersnabba kvantdatorer. – Det är extra roligt att priset går till ett område som representerar grundforskning men samtidigt står på gränsen till många spännande tillämpningar, säger Oscar Tjernberg, professor inom materialfysik på KTH.

 • Upptäckt banar väg för framtida läkemedel

  Publicerad 2016-10-04
  En mycket viktig upptäckt för möjligheten att ta fram nya läkemedel. Så kommenterar Torbjörn Gräslund, forskare inom proteinteknologi på KTH, att årets Nobelpris i medicin belönar kartläggningen av mekaniken bakom cellers förmåga att bryta ned och återvinna sina beståndsdelar.

 • KTH-forskares upptäckt om Jupiters måne verifieras

  Publicerad 2016-09-27
  I slutet av december 2013 kunde forskare slå fast att stora plymer av vattenånga sprutar ut från Jupiters måne Europa. En av forskarna bakom observationen är Lorenz Roth på KTH, och han använde Hubble-teleskopet för upptäckten. Vattenplymernas existens har dock varit mycket ifrågasatt av forskarsamfundet, men nu presenterar NASA nya observationer som stärker Lorenz Roth och de andra forskarnas tes. En tes som förutom vattenplymernas existens innebär att liv på Europa kan nås och mätas genom dem.

 • Könsneutralt kursmaterial ger fler godkända studenter

  Publicerad 2016-09-26
  Efter att KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter stöpt om kursmaterialet i en programmeringskurs till att vara mer könsneutralt gjorde de en intressant upptäckt. Så väl fler kvinnor som män klarade utbildningen och därigenom ökade genomströmningen.

 • KTH rankas som 159:e bäst i världen

  Publicerad 2016-09-23
  KTH rankas som 159:e bästa lärosäte i världen av Times Higher Education (THE), vilket är en tillbakagång med fyra placeringar jämfört med i fjol. - KTH har ungefär samma värden på de flesta indikatorer, det har endast varit marginella justeringar. Positivt är att KTH förbättrat sina värden i indikatorn utbildningsrykte, säger Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

 • Mikael Östling föreslås som prorektor vid KTH

  Publicerad 2016-09-22
  Han går från jobbet som forskare och chef i Kista, med lång erfarenhet i bagaget – till KTH:s högsta ledning. Mikael Östling är föreslagen att bli ny prorektor.

 • Framsteg i kampen mot flygbuller

  Publicerad 2016-09-19
  Måndagen den tredje oktober kommer tre förstudier om flygbuller att presenteras på KTH. Forskningen har utförts vid universitetets flygforskningscentrum och efter presentationerna kommer inbjudna experter att presentera olika sätt att minimera just oväsen från flygplan.

 • Inspirerande träff för nya masterstudenter

  Publicerad 2016-09-18
  Nykomna internationella stipendiater tog chansen att knyta kontakter med varandra och sina programansvariga när KTH bjöd in till mingel.

 • Nytt forskningscentrum för fordonsindustrin på plats

  Publicerad 2016-09-15
  KTH:s nya forskningscentrum ska säkerställa att Sverige även i framtiden behåller ledartröjan inom drivlinetillverkning för tunga fordon. Invigningen den 13 september samlade namnkunniga representanter för både forskning och industrin.

 • Studerar svällande elbilsbatterier

  Publicerad 2016-09-14
  KTH-forskaren Matilda Klett, för närvarande verksam som temaforskare inom ramen för Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC), studerar fordonsbatterier. Det är främst svällning och tryck i dessa batterier som befinner sig på agendan, detta eftersom fenomenet utgör en säkerhetsrisk.

 • Forskare gör diagnoser billigare

  Publicerad 2016-09-12
  Forskare vid Avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH har utvecklat ett nytt sätt att formspruta och mönstra plastkomponenter. Den nya metoden kan hålla nere tillverkningskostnaden för medicintekniska produkter som diagnosverktyg för olika sjukdomar.

 • Startskott för fler studentbostäder

  Publicerad 2016-09-09
  Med fyrverkeri, gyllene girlanger och musik från Promenadorkestern gick startskottet för byggandet av drygt 230 studentlägenheter som ska hysa över 400 studenter på KTH Campus.

 • Det går allt bättre för KTH:s elbilsracing

  Publicerad 2016-09-09
  KTH Formula Student heter det studentlag från Sveriges största tekniska universitet som varje år tävlar mot studenter och bilar från andra lärosäten och länder. I år kom laget på plats 7 av sammanlagt 21 och gjorde på det hela taget bättre ifrån sig än förra året.

 • Brott i köpcentrum görs synliga

  Publicerad 2016-09-08
  Det är inte bara omskrivna köpcentret Mall of Scandinavia som nyligen öppnat portarna i Sverige. På tio år har antalet gallerior i Sverige fördubblats, från 150 till 300 stycken. Samtidigt begås det mängder av brott i landets köpcentrum. Enbart antalet butiksstölder uppgår till 2 miljoner stycken varje år till ett värde av 4,6 miljarder kronor. KTH-forskarna Vania Ceccato och Väino Tairandi har studerat brottsligheten i landets köpcentrum.

 • Från forskning till fiktion

  Publicerad 2016-09-07
  Visste ni att Howard i den amerikanska tv-serien Big Bang Theory har sin motsvarighet i Christer Fuglesang på KTH? I alla fall enligt det seminarium som hölls på KTH Entré i början av veckan.

Till sidans topp