Nyheter

 • Första trådlösa elbusslinjen i Norden

  Publicerad 2016-12-07
  Sju minuter tar det att ladda batterierna när Nordens första elhybridbuss med trådlös laddning nu börjar trafikera linje 755 i Södertälje. Bakom forskningsprojektet där bussen ingår står några av Sveriges viktigaste aktörer på marknaden, däribland KTH.

 • KTH leder storsatsning på smarta och hållbara städer

  Publicerad 2016-12-06
  1 miljard kronor. Så mycket pengar satsas nu på det nya innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities som ska pågå i tolv år.

 • 110 miljoner för att omvandla svampavfall till produkter

  Publicerad 2016-12-06
  Varje år genererar människor och företag inom EU 90 miljoner ton matavfall. 38 procent av detta avfall kommer direkt från den matproducerande industrin, och enbart svamptillverkningen genererar 60 000 ton per vecka. Nu har ett EU-projekt där forskare från KTH ingår fått ett rejält anslag för att omvandla svampavfallet till något användbart.

 • Trenden har vänt – mattekunskaper ökar

  Publicerad 2016-12-06
  I linje med senaste PISA-undersökningen visar mätningar vid KTH att de svenska matematikkunskaperna är på uppgång. De senaste årens positiva trend hos ingenjörsstudenter håller i sig, enligt nya siffror från diagnostiska prov.

 • Utbildning med entreprenörskap i världsklass

  Publicerad 2016-12-05
  Både Sverige och Europa skriker efter ingenjörer och allra helst med en entreprenörsådra. Där spelar EIT Digital en viktig roll och i slutet av november släpptes det senaste tillskottet av masterstudenter ut – inklusive en färsk start-up.

 • Atlas över den mänskliga cellen

  Publicerad 2016-12-05
  Efter den framgångsrika kartläggningen av det mänskliga genomet i form av The Human Protein Atlas tar forskarna nästa steg. Detta i form av en atlas över den mänskliga cellen. "The Cell Atlas" är en interaktiv databas, tillgänglig för alla och med högupplösta bilder, som visar var i den mänskliga cellen proteiner finns. Kunskap om proteiners lokalisation förväntas leda till ökad förståelse om vår hälsa och sjukdomar.

 • Celldelning och sälpäls i forskningsfokus

  Publicerad 2016-12-05
  Nu är det klart vilka unga forskare som ingår i årets Wallenberg Academy Fellows-satsning. Två av dem är verksamma vid KTH. En forskare studerar celldelning och cancer medan den andra jobbar med hur vi kan imitera naturen för att sänka olika fordons och farkosters energiförbrukning.

 • Framtidens hållbara transporter i fokus

  Publicerad 2016-12-02
  Tekniken för framtidens miljömässigt hållbara transportsystem finns redan, eller är under snabb utveckling. Nyckeln till framgång blir nu att koppla ihop olika forskningsdiscipliner, hitta rätt affärsmodeller och etablera internationell lagstiftning.

 • Spelet som ska göra rekryteringen bättre

  Publicerad 2016-11-30
  Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande vid KTH, har skapat ett spel för dator och mobil som ska stötta företag att rekrytera rätt kompetens. Hon menar att detta nya sätt att rekrytera på är både mer demokratiskt och träffsäkert.

 • Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan

  Publicerad 2016-11-30
  Nu har en ny vetenskaplig rapport om flygets klimatpåverkan publicerats. I rapporten, som är ett samarbete mellan forskare vid KTH och Chalmers, analyseras möjliga åtgärder och styrmedel som kan leda flygsektorn mot klimatmålen som beslutades i Paris. Bland exemplen finns en kombination av klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag.

 • KTH:s rektor vill se starkare stöd

  Publicerad 2016-11-28
  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson är positiv till flera satsningar som regeringen aviserar i forskningspropositionen. Samtidigt ser hon några orosmoln och vill ha ett starkare stöd för landets största lärosäten.

 • Låt Spotify lösa kaos och klimathot i trafiken

  Publicerad 2016-11-28
  Lär av framgångsrika internetföretag som Spotify, Facebook och Google. Då kan transportsektorn ställas om. Trängsel, stress och klimathot kan nästan helt försvinna från större städer runt om i världen. Det är Anders Gullberg, verksam vid Centret för hållbar kommunikation på KTH, övertygad om.

 • Miljoner till hållbarhetsforskning

  Publicerad 2016-11-28
  Nu har forskningsrådet Formas fattat beslut om den årliga utlysningen för 2016. Drygt 26 miljoner kronor fördelas på nio KTH-forskare.

 • KTH-studenter populära på global arbetsmarknad

  Publicerad 2016-11-24
  Studenter som examinerats från KTH är bland de mest anställningsbara i världen, enligt den senaste THE-rankingen - THE Global University Employability Ranking. KTH hamnar på plats 91 av 150 topp-universitet världen över.

 • Alla ska med i hållbar byggprocess

  Publicerad 2016-11-22
  Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom forskningsprojektet Decode vid KTH, ett projekt som precis fått ett forskningsanslag om 17,5 miljoner av Vinnova. Syftet är att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess.

 • Inspirerande dag om framtidens hälsovård

  Publicerad 2016-11-21
  Årets upplaga av KTH:s Life Science Technology Day bjöd på spännande insikter om framtidens hälsovård och hur våra mobiler kan bli ett viktigt verktyg för medicinska analyser.

 • Bygger nästa generations mobila VR-teknik

  Publicerad 2016-11-21
  KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsammans med Tobii och Ericsson kommer projektet att ta fram en prototyp med mobil VR med inbyggd ögonspårning som skall användas tillsammans med Ericssons 5G-testnät.  

 • Ska hacka fram bättre vård och skola

  Publicerad 2016-11-17
  För att främja digitalisering inom offentlig sektor arrangerar it-konsultföretaget Tieto i samarbete med KTH, Stockholms stad och IBM ett så kallat hackathon. Där ska utvecklare, studerande och yrkesverksamma under två dygn skapa innovativa lösningar för bättre vård, skola och omsorg. Målet med STHLM Tietohack, som arrangemanget kallas, är att underlätta vardagen för läkare, hemtjänstpersonal, lärare, elever och anhöriga.

 • Genererar kraft ur alla vågor

  Publicerad 2016-11-14
  KTH-forskaren Anders Hagnestål har utvecklat en ny form av vågkraftgenerator som ska kunna utvinna energi ur alla typer av vågor i havet. Förutom mångsidigheten finns ytterligare tre fördelar. Generatorns mycket höga verkningsgrad om 98 procent, det faktum att Anders Hagnestål siktar på att få enheten underhållsfri och dess höga så kallade krafttäthet.

 • Här ska det offentliga rummets framtid undersökas

  Publicerad 2016-11-09
  Nu har Centrum för framtida stadsrum startats vid KTH. Föreståndare är Tigran Haas, universitetslektor och docent på KTH som arbetar med samhällsplanering och stadsutformning.

Till sidans topp