Nytt samarbetsavtal mellan KTH och University of Illinois

Publicerad 2011-09-02

Universitetsledningen för KTH och för University of Illinois i Urbana-Champaign har enats om ett långsiktigt strategiskt samarbete, som ska gynna lärare, forskare och studenter vid båda institutionerna.

De båda lärosätena har identifierat en rad gemensamma forskningsområden, utbildningsverksamheter och offentliga engagemang.

Peter Gudmundson, KTH:s rektor, och Bob Easter, Interim Vice President and Chancellor vid University of Illinois, ser betydande fördelar i avtalet om akademiskt och vetenskapligt utbyte mellan de två universiteten.

– Det långsiktiga samarbetet med välrenommerade University of Illinois är en viktig hörnsten i KTH:s fortsatta internationella utveckling, säger Peter Gudmundson. Samtidigt är Stockholmsregionen en av de mest innovativa i världen, och vårt forsknings- och utbildningsnätverk kan bidra till att stärka programmet vid University of Illinois.

Bob Easter framhåller att det nya strategiska partnerskapet med KTH är en central del av University of Illinois internationella engagemang.
– Vi ser även fram emot att ta del av KTH:s befintliga relationer och forskningsinitiativ tillsammans med Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, säger Bob Easter.

För mer information, se www.kth.se/om/internationellt/partneruniversitet/university-of-illinois

Katarina Ahlfort

Till sidans topp