Till innehåll på sidan

Experter vid KTH: Det nya coronaviruset

Vid KTH studerar ett antal forskare olika aspekter av det nya coronaviruset och covid-19. Här är ett axplock bland dem som gör allt från att sprida kunskap om hur pandemin påverkar samhället till att undersöka hur viruset sprider sig.

Snabbare resultat från coronatester

Cecilia Williams är professor och forskningsledare i Williams-labbet på SciLifeLab. Hennes forskargrupp fokuserar på att förstå viktiga molekylära mekanismer i cancer, med målet att kunna föreslå bättre cancerbehandlingar och förebyggande metoder. Aktuellt forskningsprojekt är att snabba upp sjukhusens standardtester för covid-19.

​​​​​​​Resultat från corona-tester på ett par timmar ​​​​​​​

​​Cecilia Williams profilsida ​​​​​​​

Styrkor och svagheter med smittspridningsmodeller

Joakim Jaldén är professor i signalbehandling vid KTH och jobbar bland annat med att granska matematiska modeller för hur det nya coronaviruset sprider sig. Till sin hjälp har Joakim Jaldén matematik och olika datorbaserade verktyg, och han besitter en djup kompetens om styrkor och svagheter med den här typen av komplexa modeller.

Forskare: "Se upp med komplexa coronamodeller – de kan överträffa verkligheten" (Ny Teknik)

Joakim Jaldéns profilsida

Så sprids det nya coronaviruset i inomhusluften

Ivo Martinac är professor i installationsteknik på KTH och bland annat expert på inomhusklimat samt installations- och energisystem i byggnader. Han har ansvarat för ett seminarie om hur inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader ska hanteras under coronapandemin. Han har också medverkat vid framtagning av utbildning kring coronasäkring samt allmänna råd avseende hantering av covid-19 i inomhusmiljöer (som vice ordförande för REHVA). Ivo Martinac deltog nyligen i ett upprop med 238 andra internationella forskare i syfte att styrka och informera om att covid-19 under vissa förutsättningar kan spridas via luften och ej endast som droppsmitta. Detta ledde till att (WHO i juli 2020 officiellt ändrade sin ståndpunkt och tillkännagav att covid-19 kan spridas i aerosolform som luftburen smitta.

Coronavirus: WHO rethinking how Covid-19 spreads in air ​​​​​​​

Ivo Martinacs profilsida ​​​​​​​

Pandemin och ekonomin

Pontus Braunerhjelm är professor i nationalekonomi och har ingått i Omstartskommissionen, initierad av Stockholms Handelskammare för att ge konkreta förslag på hur politiken kan bidra till att kickstarta svensk ekonomi efter coronakrisen. Pontus Braunerhjelm satt med som expert inom entreprenörskap, innovation och näringslivsfrågor.

​​​​​​​ Omstart kräver vilja att våga ta risker ​​​​​​​

Ekonom vill se kickstart efter pandemin

Pontus Braunerhjelms profilsida

Gustav Martinsson är lektor i finansiell ekonomi på KTH. Enligt honom pratar ekonomer om att det finns olika typer av lågkonjunkturer. Om finanskrisen 2008 var formad som ett "U" antar coronakrisen snarare formen av ett "V". Ur ett ekonomiskt perspektiv är "V"-krisen bättre.

När blir allt som vanligt igen? Experterna svarar (Mitti.se)

Gustav Martinssons profilsida

Så sprider viruset sig

Philip E. Paré är verksam som forskare vid avdelningen för reglerteknik på KTH. Där arbetar han med att utveckla modeller som beskriver hur coronaviruset sprider sig i samhället.

CSL alum explains the science behind the spread of COVID-19 (Coordinated Science Laboratory)

Philip E. Parés profilsida

Utveckling av antikroppstester

Sophia Hober, Peter Nilsson och My Hedhammar har utvecklat en storskalig metod för att säkerställa om individer haft covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. 

Öppen föreläsning: Storskalig antikroppstestning - utmaningar och möjligheter

"Vårt coronatest gör bättre ifrån sig"

KTH utvecklar testmetod för covid-19

Sophia Hobers profilsida

Peter Nilssons profilsida

My Hedhammars profilsida

Niclas Roxhed, universitetslektor på avdelningen mikro- och nanosystem, och Jochen Schwenk, professor vid avdelningen affinitetsproteomik, studerar möjligheten till antikroppstester i hemmet. I april fick tusen slumpmässigt utvalda stockholmare ett provtagningskit med posten.

10 procent av stockholmarna smittade

1 000 stockholmare testas för corona i påsk

Niclas Roxheds profilsida

Jochen Schwenks profilsida

Vattenprover visar pandemins utveckling

Zeynep Cetecioglu Gurol, universitetslektor vid avdelningen resursåtervinning, leder ett forskningsprojekt om hur avloppsvatten kan ge viktig information om coronapandemins utveckling och tidigt förvarna om en ny virusvåg. David Nilsson är föreståndare för KTH Vattencentrum, som är med och finansierar forskningsarbetet.

Första steget mot coronavarnare taget

Vattenprov förvarnar om smittans andra våg

Zeynep Cetecioglu Gurols profilsida

David Nilssons profilsida

Så påverkar covid-19 bostadsmarknaden

Varselvågen och stigande arbetslöshet i kölvattnet efter coronaviruset kan slå mot bostadsmarknaden. Anna Granath Hansson och Mats Wilhelmsson berättar om deras syn på saken:

Varselvåg kan slå mot bostadsmarknaden (dn.se)

Experten: "Inför hyresfri månad" (gp.se)

Anna Granath Hanssons proflsida

Mats Wilhelmssons profilsida

Synliggör bakterier och virus

När det är dags att bygga eller renovera sjukhus är det viktigt att ta hänsyn till hur bakterier och virus sprider sig i luften på intensivvården och i operationssalar. Detta jobbar bland andra KTH-forskaren Christophe Duwig med.

Visualiserar flödet av bakterier i luften (Medtech Magazine)

Christophe Duwigs profilsida

Bättre diagnostik genom bildanalys och AI

Mats Danielsson, professor i medicinsk bildteknik, forskar på hur bildanalys och artificiell intelligens kan förbättra diagnostiken av covid-19-patienter. Genom att utvärdera lungröntgenbilder hoppas man kunna skapa mer träffsäkra prognoser.

Bildanalys och AI ska rädda fler coronapatienter

Mats Danielssons profilsida

Att studera och jobba på distans

Kristina Palm är docent i industriell arbetsvetenskap från KTH och vet hur vi bäst är verksamma på behörigt avstånd från coronaviruset.

I flera artiklar berättar hon bland annat om "Tomatklocktekniken" och hur chefer ska leda sina hemmajobbande kollegor.

Tips till hemmajobbaren: "Använd tomatklocktekniken" (Sveriges radio)

Hur kan du leda på distans? (Akademikerförbundet SSR)

Hur ska man gestalta en hårt arbetande människa i den digitala världen? (debattinlägg, Sydsvenskan) ​​​​​​​

Kristina Palms profilsida

Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion, samt vicerektor för digitalisering på KTH. Han var ordförande i Digitaliseringskommissionen 2012-2016, och är ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Jan Gulliksen har främst forskat kring användbarhet och tillgänglighet och användarcentrerad systemdesign samt om hur vår arbetsmiljö påverkas av digitaliseringen.
​​​​​​​
Påtvingad digitalisering öppnar för framtiden ​​​​​​​

Jan Gulliksens profilsida ​​​​​​​

Så begränsar covid-19 hur vi rör oss

Ann Legeby är professor i ämnet Tillämpad stadsbyggnad och genomför just nu en studie hur coronautbrottet påverkar hur vi rör oss i städer som Göteborg och Stockholm.

Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? (Senseable Stockholm Lab)

Ann Legebys profilsida