Experter vid KTH: Det nya coronaviruset

På KTH är ett antal forskare på olika sätt verksamma med att stävja det globala utbrottet av covid-19. Här är ett axplock bland universitets anställda som gör allt från att sprida kunskap om hur det nya coronaviruset påverkar samhället till att studera hur viruset sprider sig.

Styrkor och svagheter med smittspridningsmodeller

Joakim Jaldén är professor i signalbehandling vid KTH och jobbar bland annat med granska matematiska modeller för hur det nya coronaviruset sprider sig. Till sin hjälp har Joakim Jaldén matematik och olika datorbaserade verktyg, och han besitter en djup kompetens om styrkor och svagheter med den här typen av komplexa modeller.

Joakim Jaldén har tillsammans med kollegor precis skrivit en debattartikel i ämnet:

Forskare: "Se upp med komplexa coronamodeller – de kan överträffa verkligheten" (Ny Teknik)

Joakim Jaldéns profilsida

Pandemin och ekonomin

Gustav Martinsson är lektor i finansiell ekonomi på KTH. Enligt honom pratar ekonomer om att det finns olika typer av lågkonjunkturer. Om finanskrisen 2008 var formad som ett "U" antar coronakrisen snarare formen av ett "V". Ur ett ekonomiskt perspektiv är "V"-krisen bättre.

Läs hur Gustav Martinsson resonerar här:

När blir allt som vanligt igen? Experterna svarar (Mitti.se)

Gustav Martinssons profilsida

Så sprider viruset sig

Philip E. Paré är verksam som forskare vid avdelningen för reglerteknik på KTH. Där arbetar han med att utveckla modeller som beskriver hur coronaviruset sprider sig i samhället.

Här är en intervju med Philip E. Paré där han berättar mer om sitt forskningsområde:

CSL alum explains the science behind the spread of COVID-19 (Coordinated Science Laboratory)

Philip E. Parés profilsida

Effektiva virustester

Sophia Hober, Peter Nilsson och My Hedhammar jobbar med att ta fram ett test för att säkerställa om individer haft sjukdomen covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. 

KTH utvecklar testmetod för covid-19

Sophia Hobers profilsida

Peter Nilssons profilsida

My Hedhammars profilsida

Så påverkar covid-19 bostadsmarknaden

Varselvågen och stigande arbetslöshet i kölvattnet efter coronaviruset kan slå mot bostadsmarknaden. Anna Granath Hansson och Mats Wilhelmsson berättar om deras syn på saken:

Varselvåg kan slå mot bostadsmarknaden (dn.se)

Experten: "Inför hyresfri månad" (gp.se)

Anna Granath Hanssons proflsida

Mats Wilhelmssons profilsida

Synliggör bakterier och virus

När det är dags att bygga eller renovera sjukhus är det viktigt att ta hänsyn till hur bakterier och virus sprider sig i luften på intensivvården och i operationssalar. Detta jobbar bland andra KTH-forskaren Christophe Duwig med.

Du kan läsa om hans arbete i en artikel på Medtech Magazines webbplats.

Visualiserar flödet av bakterier i luften (Medtech Magazine)

Christophe Duwigs profilsida

Att studera och jobba på distans

Kristina Palm är docent i industriell arbetsvetenskap från KTH och vet hur vi bäst är verksamma på behörigt avstånd från coronaviruset.

I flera artiklar berättar hon bland annat om "Tomatklocktekniken" och hur chefer ska leda sina hemmajobbande kollegor.

Tips till hemmajobbaren: "Använd tomatklocktekniken" (Sveriges radio)

Hur kan du leda på distans? (Akademikerförbundet SSR)

Kristina Palms profilsida

Så begränsar covid-19 hur vi rör oss

Ann Legeby är professor i ämnet Tillämpad stadsbyggnad och genomför just nu en studie hur coronautbrottet påverkar hur vi rör oss i städer som Göteborg och Stockholm.

Du är välkommen att delta i forskningen här.

Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? (Senseable Stockholm Lab)

Ann Legebys profilsida