Här är experterna

Journalist? Här hittar du några av KTH:s ledande experter inom sina respektiva forskningsområden.

Aktuella ämnen just nu

Självkörande bilar

Anna Pernestål Brenden , föreståndare för Integrated Transport Research Lab (ITRL) på KTH och forskare, 08 - 790 73 24, annapern@kth.se

 • Expert på självkörande bilar och kan ett flertal olika perspektiv på detta ämne.

Ständigt aktuella ämnen

Bostäder och fastighetsekonomi

Mats Wilhelmsson , professor på avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, 076 - 867 52 80, mats.wilhelmsson@infra.kth.se

 • Borstadsbrist och fastighetsekonomi. Figurerar ibland i medierna för sina expertkunskaper i ämnet.

Genforskning

Joakim Lundeberg , professor i molekylär bioteknik,070 - 458 23 46, joakiml@biotech.kth.se

Pressfoto, Joakim Lundeberg (foto: Peter Ardell) (jpg 4,2 MB)

 • Genteknik, DNA, människans arvsmassa och bioteknik är några av Joakim Lundebergs expertområden.

Kemi

Åsa Emmer , professor i analytisk kemi, 08 - 790 64 09, aae@kth.se

 • Expert på analytisk kemi och har medverkat i SVT, bland annat genom att ta reda på hur mycket bekämpningsmedel som det finns i vindruvor och mängden färgämnen i olika livsmedel.

Laser

Fredrik Laurell , professor i laserfysik, 070 - 166 74 48, fl@laserphysics.kth.se

Pressfoto, Fredrik Laurell (foto: Håkan Lindgren) (jpg 9,2 MB)

 • Forskar om ljus, och kan besvara frågor om laser, fotonik, optisk fysik.

Robotar

Hedvig Kjellström , professor i datavetenskap, 08 - 790 69 06, hedvig@kth.se .

Pressfoto, Hedvig Kjellström (foto: Peter Ardell) (jpg 9,2 MB)

 • Expert inom områden som maskininlärning och robotik, speciellt automatisk igenkänning och kommunikation av icke-verbala signaler.

Danica Kragic , professor i datalogi, 08 - 790 67 29, danik@csc.kth.se

Pressfoto, Danica Kragic (foto: Danica Kragic) (jpg 293 kB) , Pressfoto, Danica Kragic (foto: Emilia Bergmark-Jiménez) (jpg 3,6 MB)

 • Robotik, datorseende och robothänder är några av Danicas expertområden.

Artificiell intelligens

Stefan Carlsson , professor emeritus i datavetenskap, 072 - 239 70 74, stefanc@csc.kth.se .

Pressfoto, Stefan Carlsson (Foto: Peter Ardell) (jpg 9,3 MB)

 • Expert på robotik och forskar bland annat kring moderna metoder för artificiell intelligens. AI som baserar sig på inlärning i nätverk från stora datamängder (big data), speciellt datorseende.

Resor och transportforskning

Maria Börjesson , universitetslektor och föreståndare för Centrum för transportstudier, 08 - 790 68 37, maria.borjesson@abe.kth.se

Pressfoto, Maria Börjesson (foto: Camilla Cherry) (jpg 4,9 MB)   Pressfoto, Maria Börjesson (foto: Camilla Cherry) (jpg 6,6 MB)

 • Forskar bland annat om transportekonomi och transportmodeller för alla transportslag. Till expertområdena hör samhällsekonomiska kalkyler, trygghet och prissättning i transporsystemet, resande nu och i framtiden, jämställdhet i transportsystemen, utformning av effektiva och uthålliga transportsystem, samspel mellan transportssystemet och tillväxt och sysselsättning, cykling och kollektivtrafik. Hon har också varit huvudexpertexpert i utformning och utvärderingen av trängselskatter Göteborg och höjningen i Stockholm.

Jonas Åkerman , forskare vid avdelningen Miljöstrategisk analys på KTH, 073 - 759 80 84, jonas.akerman@abe.kth.se

Pressfoto, Jonas Åkerman (foto: Katarina Ahlfort) (jpg 9,0 MB)

 • Jobbar med transportforskning, med inriktning bland annat mot bil- och flygtrafik. Trängselskatt, Förbifart Stockholm, lastbils- och tågtrafik samt miljömål är några av de områden som Jonas är verksam och sakkunnig inom.

Bilar och transportforskning

Anna Pernestål Brenden , föreståndare för Integrated Transport Research Lab (ITRL) på KTH och forskare, 08 - 790 73 24, annapern@kth.se

 • Expert på självkörande bilar och kan ett flertal olika perspektiv på detta ämne.

Tåg och transportforskning

Sebastian Stichel , professor och föreståndade för KTH Järnvägsgruppen, 070 - 233 01 63, stichel@kth.se

Pressfoto, Sebastian Stichel (foto: Peter Ardell) (jpg 3,4 MB)

 • Specialist när det kommer till järnvägsfrågor, tåg och höghastighetsbanor.

IT-säkerhet

Mads Dam , professor vid avdelningen teoretisk datalogi, 08 - 790 62 29, mfd@csc.kth.se

Pressfoto, Mads Dam (foto: Andreas Bergsten) (jpg 8,4 MB)

 • Är sakkunig på området it-säkerhet. Både i datorer, appar, mobiltelefoner och liknande mjukvara/teknisk utrustning.

Delningsekonomin / hållbar konsumtion

Karin Bradley , lektor på Institutionen för samhällsplanering och miljö, 08 - 790 85 91, karin.bradley@abe.kth.se

Pressfoto, Karin Bradley (foto: José Figueroa) (jpg 5,5 MB)

Åsa Svenfelt , forskningsledare på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier, 08 - 790 88 18, asa.svenfelt@abe.kth.se

 • Sakkunnig inom områden som hållbar konsumtion, hållbar framtid bortom BNP-tillväxt och långsiktig samhällsplanering.

Flygbuller och hållbar luftfart

Mats Åbom , professor på avdelningen farkost och flyg, 070 - 383 63 16, matsabom@kth.se

Pressfoto, Mats Åbom (foto: Peter Ardell) (jpg 7,8 MB)

 • Akustik och exempelvis flygbuller är Mats kompetensområde.

Ekonomi

Niklas Arvidsson , universitetslektor och docent i industriell dynamik, 08 - 790 76 55, niklas.arvidsson@indek.kth.se

Pressfoto, Niklas Arvidsson (foto: Håkan Lindgren) (jpg 1,7 MB)   Pressbild, Niklas Arvidsson (foto: Peter Ardell) (jpg 9,5 MB)

 • Forskar och föreläser om innovation inom betalsystemet. Ofta intervjuad både i svensk och internationell media. Sakkunnig inom områden som kontanter, det kontantlösa samhället samt framväxten av innovativa betaltjänster.

Vatten

Anders Wörman , professor i vattendragsteknik, 070 - 574 20 33, worman@kth.se

Pressfoto, Anders Wörman (foto: Peter Ardell) (jpg 4,3 MB)   Pressfoto, Anders Wörman (foto: Peter Ardell) (jpg 5,2 MB)

 • Anders expertis återfinns inom följande områden: Översvämningar, vattenteknik, grundvatten, vattenkraft, erosion i vattendrag, geologiska avfallsförvar, våtmarksteknik och hydrologi.

Digitalisering, utbildning och arbetsmarknad

Gunnar Karlsson , professor och chef på avdelningen för kommunikationsnät, 08 - 790 42 57, gk@ee.kth.se

Pressfoto, Gunnar Karlsson (foto: Peter Ardell) (jpg 9,8 MB)   Pressfoto, Gunnar Karlsson (foto: Peter Ardell) (jpg 6,6 MB)

 • Förutom expertis inom distanskurser eller storskalig öppen nätkurs (Massive Open Online Course, Mooc) samt framtidens arbetsmarknad så är Gunnar Karlsson även mycket kunnig när det kommer till digitalisering, tv-avgifter, trådlös fildelning samt kommunikationsnätverk.

Olle Bälter , lektor i datalogi samt docent i människa-datorinteraktion, 08 - 790 63 41, ob1@kth.se

Pressfoto, Olle Bälter (foto: Christer Gummeson) (jpg 6,0 MB)   Pressfoto, Olle Bälter (foto: Christer Gummeson) (jpg 6,6 MB)

 • Olle är specialist när det kommer till digitalt och teknikstött lärande, men också e-post och digital kommunikaiton.

Peter Händel , professor i signalbehandling, 070 - 288 75 95, ph@kth.se

Pressfoto, Peter Händel (foto: Janne Danielsson) (jpg 2,8 MB)

 • Experter på digitalisering, särskilt av svensk industri. Peter är också specialist när det kommer till olika typer av sensorer. Han har bland annat varit med och utvecklat en teknik för bilar som registrerar hur människor kör (kan bidra till sänkt försäkringspremie), skor för brandmän som håller koll på var de är samt en älgvarnare.

Tribologi

Ulf Olofsson , professor i tribologi, 08 - 790 63 04, ulfo@md.kth.se

Pressfoto, Ulf Olofsson (foto: Peter Ardell) (jpg 5,0 MB)

 • Expert på friktion, nötning och smörjning när det kommer till olika material. Är också specialist på olika typer av partikelutsläpp. Har figurerat i media runt frågor som spårhalka (kallas också lövhalka) och utsläpp från bilbromsar.

Miljö

Göran Finnveden , professor i miljöstrategisk analys, 073 - 072 06 30, goran.finnveden@infra.kth.se

Pressfoto, Göran Finnveden (foto: Jann Lipka) (jpg 9,4 MB)   Pressfoto, Göran Finnveden (foto: Peter Ardell) (jpg 7,6 MB)

 • Sakkunnig med mycket bred kompetens när det kommer till miljöfrågor. Har i många år rankats som en av Sveriges 100 miljömäktigaste. Beskrivs av tidningen Miljöaktuellt som "Extremt kunnig och passionerad för ämnet, en internationell auktoritet med stark position".

Energi

Lars Nordström , universitetslektor och föreståndare för Elkraftcentrum på KTH, 070 - 358 00 24, larsno@kth.se

Pressfoto, Lars Nordström (foto: Erik Groundstroem) (jpg 6,1 MB)

 • EU:s expert på smarta elnät (smart grids). Djupt kunnig om styrning och automation av elkraftsystem i skärningspunkten mellan elkraft och informationsteknik.

Lennart Söder , professor i elektriska energisystem, 08 - 790 89 06, lennart.soder@ee.kth.se

Pressfoto, Lennart Söder (foto: Kyriaki Sarampasina) (jpg 9,6 MB)

 • Energisystem är Lennarts expertområde och det inbegriper elsystemet stabilitet, elprisbildning och elmarknader, smarta elnät, inverkan av vind- och solenergi, reglering av vattenkraft, effekten av ekonomisk reglering och studier av elfordon. Han har under senare år varit aktiv i Energikommissionens arbete om möjligheterna till att ha ett 100 procent förnybart svenskt elkraftsystem.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-10-17