Press och media

Här hittar du de verktyg och kontakter du behöver för att hitta rätt forskare på KTH.

Pressansvarig Peter Ardell

Tel: 08 - 790 69 60
press@kth.se

Internationell redaktör David Callahan

Tel: +46 8 790 69 76
callahan@kth.se

Journalist och vetenskaplig redaktör Katarina Ahlfort

Tel: 08 - 790 69 29, mobil 073 - 461 81 89
press@kth.se

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-10-09