KTH var huvudvärd för Association of Space Explorers 2015 kongress

Den 20 september 2015 landade nästan 100 astronauter från hela världen för att delta Association of Space Explorers årliga kongress. KTH var huvudvärd för kongressen och ett antal aktiviteter ägde rum i Stockholm och på campus i och med detta.

Association of Space Explorers grundades 1985 och är en organisation med medlemmar som har fullgjort minst en omloppsbana runt jorden. Organisationen är ett forum för att främja utforskning av rymden, rymdforskning och teknik och miljömedvetenhet.

The Planetary Congress of the Association of Space Explorersär ett årligt forum för ASE medlemmar och hålls i olika värdländer varje år. 2015 var Sverige värdland och KTH huvudvärd. Medvärdar för kongressen var Länsstyrelsen i Kronobergs län, Rymdstyrelsen och Saab.

En del av kongressens föreläsningar hölls på KTH och var öppna för allmänheten. Ta del av de öppna föreläsningarna.

Läs mer om konferensens program på ase2015.se.

Till sidans topp