Så ska åksjukan minimeras

13 procent mår inte bra när de åker med X2000. Foto: Kasper Dudzik
13 procent mår inte bra när de åker med X2000. Foto: Kasper Dudzik
Publicerad 2010-09-27

Lider du av åksjuka? Då gillar du förmodligen inte att resa med X2000. Just nu pågår dock ett forskningsprojekt på KTH som ska lindra åksjukan på snabbtåg. Tanken är att undersöka hur X2000 kan köras så snabbt som möjligt genom kurvor utan att riskera illamående hos resenärerna.

13 procent mår inte bra när de åker med X2000. 9 procent mår illa och ungefär 1 procent blir riktigt åksjuka. Så ser verkligheten ut enligt en studie som gjorts av Johan Förstberg vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Detta är något som KTH-forskaren Rickard Persson tagit fasta på. Han forskar för närvarande på hur åksjukan på tåg ska kunna minskas.

– Tidigare forskning på EU-nivå visar på ett samband mellan tågrörelser och åksjuka. Det är där jag tagit över och forskat vidare. Under sommaren som gick utfördes studier med 200 personer ombord på X2000-tåg. Dessa personer var känsliga för åksjuka, och det studierna gick ut på var att jämföra tågets lutning i kurvorna med graden av åksjuka, säger Rickard Persson.

Han tillägger att åksjukan och åkkomfort hänger ihop. Ju större lutning på tåget i kurvorna, desto högre åkkomfort men också ökad risk för åksjuka. Därtill är varenda kurva på en tågbana unik - att kunna anpassa lutningen kurva för kurva till maximal hastighet med minimal åksjuka är både åksjuka resenärer som tågoperatörernas önskan.

Utvärderingen av studierna har precis påbörjats, och resultaten kommer presenteras till våren, 2011.

För mer information, kontakta Rickard Persson på 070 - 499 44 50 eller 08 - 790 76 36.

Peter Larsson