Om Teklafestivalen 2019

Första gången Teklafestivalen hölls på en ny plats, var 2019 i KTH:s lokaler i Södertälje.

På KTH i Södertälje öppnades dörrrarna för Teklafestivalen hösten 2019. Drygt 200 tjejer deltog under en heldag med workshops och inspirationstalare, där även medföljande vuxna kunde lyssna på intressant information i vuxen loungen. För att göra festivalen möjlig fanns ett trettiotal av KTH:s studentambassadörer på plats för att guida och vägleda grupperna samtidigt som de kunde ge sin bild av hur det är att studera teknikinriktade ämnen.

Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-07-31