Bygg en discorobot - Heidi Harman

Lär känna det lilla kretskortet Quirkbot och bygg en discorobot! Quirkbot är en minihjärna som kan låta, röra sig och blinka! Koppla på knappar, motorer, ljus och högtalare för att skapa din egen varelse. Med hjälp av kod kan du ge din quirkbot egna egenskaper som hispig, högljudd och snabb! Vi avslutar dagen med att låta robotarna ha en dance-off

Arrangör: Heidi Harman

Åldersgrupp: 11-12 år

Tjejer provar sina nytillverkade små robotar på golvet.
Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-04-27