LegoMindstorms-robotar - Tekniska Museet

Prova på att styra en legorobot med hjälp av blockprogrammering! Vilka instruktioner behöver ni ge roboten för att lösa de olika uppdragen? Vi börjar med en kort introduktion till programmering och hur detta programmeringsspråk fungerar. Ni behöver inte ha någon erfarenhet av programmering sen tidigare, denna workshop passar bra för nybörjare. Vi kommer göra programmeringen på surfplattor och trådlöst skicka över koden till roboten. Vi kommer arbeta med Lego Mindstorms EV3-robotar. Under workshopen arbetar ni i mindre grupper med att lösa de olika uppdragen.

Arrangör: Tekniska museet
Åldersgrupp: 11-12 år

En liten lego robot.
Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-07-29