Lös logistikproblem med hjälp av en robot - KTH

Logistikens uppgift är att sörja för att rätt material, är i rätt mängd och i rätt kvalitet på utsatt tid och på rätt plats, antingen vid produktionsbanden eller ute i butiken. Ofta ser man inte allt arbete som ligger bakom för att få till det, men logistiken står ofta för en stor del av kostnaderna och konsekvenserna är stora om logistiken inte funkar som den ska. Mycket av arbetet genomförs manuellt och är tungt. Informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta detta arbete.

I den här workshopen kommer vi att ha definierat ett logistikproblem som vi ska hitta en lösning på med er hjälp. I den här lösningen ska vi använda en robot som ska plocka saker och en robot som flyttar dom. I tillägg så får ni virtuellt (spel) försöka både att flytta saker och beställa rätt så ni kan producera en färdig produkt.

Arrangör: KTH
Åldergrupp: 13-15 år

Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-09-30